Анкетування здобувачів вищої освіти

У березні 2020 року представники психологічної служби Полтавської державної аграрної академії завершили анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія «Стан освітнього середовища у ЗВО».

Метою психолого-педагогічного дослідження було визначення, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дає змогу задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОПП Екологія.

Анкетування уможливило проаналізувати рівень здійснюваної закладом вищої освіти навчальної, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки з погляду студента.

Дякуємо всім учасникам за активну участь в анкетуванні, яке дасть змогу зробити освітнє середовище в Полтавській державній аграрній академії ще більш якісним.

 

Аудиторія: 

Діяльність: