Черговий крок до успіху: результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з публічного управління та адміністрування

15-17 травня 2019 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з публічного управління, в якій прийняли участь здобувачі вищої освіти 3 курсу спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

Будаква Валерія та Яковлєва Оксана, які стали переможцями І етапу Олімпіади у 2018-2019 навчальному році.

Перед дівчатами вже другий рік поспіль гостинно відчинив двері Національний технічний університет  України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського» (переглянути відео з відкриття Олімпіади : https://www.youtube.com/watch?v=a8cITR1QTPc).

 

Високий рівень сформованості  професійних знань, здатність до творчого розв’язання професійних завдань під час виконання комп’ютерних завдань та вирішення ситуаційного завдання, прагнули довести 59 учасників із 25 закладів вищої освіти, серед яких були також і Валерія та Оксана.

  

До складу журі увійшли:

Драгомирецька Н.М., д-р держ. упр., проф., професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – голова журі;

Войтович Р.В., д-р держ. упр., проф., ректор Інституту підготовки кадрів Державної служби занятості України;

Чукут С.А., д-р держ. упр., проф., в.о. зав. кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Іваницька О.М., д-р держ. упр., проф., професор кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Малиш Н.А., д-р держ. упр., професор кафедри суспільного врядування Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Науменко Р.А., д-р держ. упр., професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету;

Гавкалова Н.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця;

Неліпа Д.В., д-р політ. наук, доцент, завідувач кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Галанець В.В., к. держ. упр., доцент,  доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

Пашов Р.І., к. філософ. н., викладач кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Бриль Ю.О., канд. пед. наук, викладач кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського – секретар журі.

У першому турі учасники олімпіади виконували комп’ютерні тестові завдання, які розраховані на виявлення рівня знань з публічного управління та адміністрування.

 

У другому турі учасникам було запропоновано вирішити ситуаційне завдання, пов’язане із знаходженням рішення щодо однієї з актуальних проблем зі сфери публічного управління та адміністрування, яке б продемонструвало наявність у студентів сформованих вмінь та навичок відповідно до спеціальних (фахових) компетентностей зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

 

Конкурсні завдання Олімпіади охоплювали  різні тематичні блоки.

За результатами проведення ІІ етапу Олімпіади 1 місце посів
Гурин Анатолій Миколайович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України) – 81 бал.

2 місцеКочерга Олександр Петрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – 70,9; Крикун Аліна Ігорівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця) – 70,6 бали та Ціпцюра Тетяна Миколаївна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського) – 70 балів.

3 місцеВелічко Катерина Леонідівна (Тернопільський національний економічний університет) – 60,775 бали; Орел Владислава Романівна (Житомирський державний технологічний університет) –
60,325 бали та Будаква Валерія Олександрівна (Полтавська державна аграрна академія) – 60 балів (переглянути відео закриття Олімпіади : закриття https://www.youtube.com/watch?v=R7Ta-Dm_hlQ).

 

За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань  стратегії розвитку громадянського суспільства Будаква Валерія та Яковлєва Оксана отримали дипломи.

Вітаємо Валерію та Оксану!

Подяки отримали також і наукові керівники - доценти кафедри публічного управління та адміністрування Шупта Ірина Миколаївна та Мирна Ольга Володимирівна.

Бажаємо подальших успіхів, досягнення цілей, творчої наснаги,   сили до нових звершень та перемог!

  

 

 

 

Факультети: 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: