Діяльність публічного службовця: співвідношення етичних, політичних і правових регуляторів

Надзвичайно продуктивним виявилося завершення навчального семестру для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», які взяли участь у роботі міждисциплінарної студентської  наукової  конференції за результатами вивчення навчальних дисциплін «Етика державного службовця», «Правові засади адміністративної діяльності» на тему «Діяльність публічного службовця: співвідношення етичних, політичних і правових регуляторів», що відбулася в онлайн-режимі  з використанням  корпоративного засобу для відеоконференцій Meet – Google.
Цей захід організували викладачі кафедри публічного управління та адміністрування Панасенко Наталія Леонідівна та Шупта Ірина Миколаївна спільно з активом студентського наукового гуртка «Територія науки».
Під час конференції та в процесі наукової роботи учасники провели дослідження та зосередили увагу навколо таких проблемних питань:

  • Правове регулювання етики державного службовця в Україні та за кордоном (навчальна дисципліна «Етика державного службовця»). Дисциплінарний проступок: негативні наслідки для системи державного управління (навчальна дисципліна «Правові засади адміністративної діяльності»), дослідження здобувачів вищої освіти Гнатка Євгенія та Рукавиці Олександра.
  • Корупція у роботі на державній службі (навчальна дисципліна «Етика державного службовця»).
  • Заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків у сфері публічного управління (навчальна дисципліна «Правові засади адміністративної діяльності»), дослідження здобувачки вищої освіти Колісник Олександри. Діловий етикет (навчальна дисципліна «Етика державного службовця»), дослідження здобувачки вищої освіти Петренко Анни.
  • Етика, мораль, професійна етика: дефініції (навчальна дисципліна «Етика державного службовця»). Дисциплінарний проступок: негативні наслідки для системи державного управління (навчальна дисципліна «Правові засади адміністративної діяльності»), дослідження здобувачок вищої освіти Александрової Олександри та Пиляк Іванни.

 

 

 

 

В основу міждисциплінарного підходу закладена ідея об’єднання методів різноманітних гуманітарних наук для дослідження складних об’єктів і процесів, що відбуваються у сфері публічного управління. На сьогодні в публічному управлінні поряд із загальнонауковими методами нерідко використовуються специфічні методи інших наук, зокрема етики, культурології, політології, психології, права тощо. Саме тому при підготовці фахівців публічної сфери важливо інтегрувати цей позитивний досвід, накопичений у різних галузях наукових знань. Прикладом використання міждисциплінарного підходу в підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» і стало проведення цього заходу.