Договір між Полтавською державною аграрною академією і Запорізьким національним університетом

 

Ректор Запорізького національного університету, професор

Микола ФРОЛОВ      

Ректор Полтавської державної аграрної академії, професор

Валентина АРАНЧІЙ

 

19 лютого 2021 року
між Полтавською державною аграрною академією і
Запорізьким національним університетом
укладено договір про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти
і науково-педагогічних працівників

Предметом даного Договору є співробітництво між Сторонами з метою сприяння підвищенню якості реалізації освітньо-професійних й освітньо-наукових програм, науково-технічних проектів, оптимізації використання матеріально-технічної бази Сторін, і на цій основі найбільш повного вирішення задач освітньої діяльності.

Під співробітництвом за даним Договором Сторони розуміють спільну діяльність щодо забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників, підвищення кваліфікації кадрів, проведення науково-практичних конференцій та інших наукових заходів, обмін досвідом щодо впровадження сучасних форм і методів навчання, інші заходи в рамках діючого законодавства, взаємовигідні Сторонам і спрямовані на ефективне виконання ними своїх функцій.

Обидві сторони докладуть зусиль для реалізації досягнутих домовленостей і підтримки дружніх стосунків з метою дотримання умов договору.