Кафедра публічного управління та адміністрування опановує роль учасника програм внутрішньої академічної мобільності

Цьогоріч кафедра публічного управління та адміністрування опановує всі можливі ролі учасника програм академічної мобільності як внутрішньої, так і зовнішньої.
Так, Олександр Глазов, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, використав нагоду реалізувати внутрішню мобільність у ЗВО Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ЗВО ПУЕТ) на кафедрі управління персоналом, економіки праці та економічної теорії. З 1 до 30 червня 2021 року здобувача консультувала завідувачка кафедри д. е. н., професорка Костишина Тетяна Адамівна з питань теоретичних основ політики міжмуніципального співробітництва, нормативно-правового забезпечення співробітництва територіальних громад в Україні та розроблення пропозицій щодо налагодження співпраці територіальних громад через асоціації місцевого розвитку. Результати наукового консультування використано в дисертаційній роботі здобувача.

Упродовж вересня — жовтня 2021 року кафедра публічного управління та адміністрування стала навчальним майданчиком для реалізації академічної мобільності Маргарити Глущенко та Валерія Потерайла, магістрів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування ЗВО ПУЕТ. Академічна мобільність дає можливість цим студентам упродовж навчання прослухати обраний курс в іншому закладі вищої освіти. Маргариту Глущенко та Валерія Потерайла зацікавила навчальна дисципліна «Електронне урядування», яку майстерно викладає в ПДАУ Наталія Панасенко, к. е. н., доцентка. Кафедра вперше допомагала реалізувати програму академічної мобільності дружньому закладу вищої освіти.
Під час робочої зустрічі заступника завідувача кафедри публічного управління та адміністрування ПДАУ Олександра Дорофєєва, викладачів кафедри та магістрів обговорювалися  питання організаційних і соціально-психологічних аспектів адаптації студентів за програмою академічної мобільності. Зі свого боку Маргарита Глущенко та Валерій Потерайло зауважили, що відчули себе повноправними студентами ПДАУ, здобули знання, познайомилися з новими друзями.

Кафедра планує і надалі підтримувати участь здобувачів вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування в програмах академічної мобільності, практикуючи в майбутньому також мобільність за комбінованою формою (яка охоплюватиме як очне, так і дистанційне навчання).