Круглий стіл на тему: «Психологічна служба в системі вищої освіти України: проблеми та перспективи розвитку»

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

27 березня 2015 року у Львівському національному університеті ім. І.Франка відбулося засідання круглого столу на тему: «Психологічна служба в системі вищої освіти України: проблеми та перспективи розвитку», яке було організовано ЛНУ разом з Миколаївським національним університетом ім. В.Сухомлинського й Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи.

Хоча такий захід у системі вищої освіти відбувся вперше, для обговорення нагальних проблем та особливостей функціонування психологічної служби у ВНЗ зібралися представники з багатьох регіонів України (Миколаїв, Херсон, Суми, Полтава, Хмельницький та ін.).
Директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи В.Г. Панок відзначив як пріоритетні завдання круглого столу: обговорення існуючих проблем у роботі психологічних служб, обмін досвідом практикуючих психологів, а також прийняття ухвали, яка б зкоординувала зусилля практичних психологів щодо розвитку і вдосконалення професійної діяльності психологічних служб ВНЗ. Адже зважаючи на несприятливий психологічний стан в країні, психологічна служба зобов’язана надавати ефективну кваліфіковану допомогу всім учасникам педагогічної взаємодії у системі вищої освіти.

На засіданні активно обговорювались організаційні питання роботи психологічної служби у системі вищої освіти – організаційні моделі і напрями роботи, нормативні документи, структура і підпорядкування та ін. Практичні психологи зосередили свою увагу на організаційно-нормативній, фінансовій, науково-методичній та інформаційній базі в роботі психологічної служби ВНЗ.

Учасники круглого столу поділилися власним досвідом та досвідом діяльності своїх психологічних служб стосовно вирішення багатьох нагальних проблем соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу: розвитку психологічної культури викладачів і студентів; необхідності тісної взаємодії психологічних служб з іншими структурними підрозділами ВНЗ, особливостей надання консультативної психотерапевтичної допомоги студентам у період суспільно-політичних криз, дослідженні психологічного здоров’я студентів.

Полтаву на засіданні представляли практичні психологи
психологічної служби Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка Т.Момот та психологічної служби Полтавської державної аграрної академії І.Плаксієнко

В результаті ретельної роботи учасники круглого столу ухвалили постанову, в якій знайшли відображення висловлені ідеї та пропозиції щодо вдосконалення діяльності психологічної служби у системі вищої освіти.

Інформацію підготувала:  практичний психолог психологічної служби ПДАА І.Плаксієнко