Лекція «МВС України та Національна поліція України»

Однією із умов належного здійснення сучасної освітньої діяльності є залучення до процесу професіоналів-практиків. В рамках вивчення здобувачами вищої освіти спеціальності 081 Право Полтавської державної аграрної академії дисципліни «Судові та правоохоронні органи» відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми Правознавство та розкладу занять представниками Полтавського відділу поліції ГУНВП України у Полтавській області майором поліції, начальником СКЗ Полтавського ВП  ГУНВП України у Полтавській області Т.С. Кречетовою та старшим лейтенантом поліції, психологом Полтавського ВП ГУНВП України у Полтавській області М.Г. Ковальовою 06 жовтня 2020 року проведено цікаву та змістовну лекцію на тему «МВС України та Національна поліція України».

Представниками Національної поліції України було відзначено, що  повноцінний розвиток Української держави неможливий без створення єдиної стійкої і функціональної системи внутрішніх справ як частини сектору національної безпеки. Сучасні виклики і загрози, перш за все гібридні, обумовлені впливом комплексу соціально-демографічних, економічних, політичних, правових, психологічних і технологічних чинників, вимагають системного реагування, адекватної трансформації як усього сектору безпеки, так і системи внутрішніх справ зокрема, а також включення цієї системи у сферу політичних пріоритетів держави.

 Також практиками було окреслено основні напрями розвитку МВС України згідно зі Стратегією розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України та наголошено, що мета діяльності сучасної Національної поліції України полягає у служінні суспільству шляхом забезпечення охорони і захисту прав і свобод людини, протидії злочинності та підтримання публічного порядку та безпеки.

 

Аудиторія: 

Діяльність: