Літні курси польської мови та культури

Szanowni Państwo,

Przekazuję poniżej z prośbą o rozpropagowanie wśród potencjalnych kandydatów informację na temat letnich kursów języka i kultury polskiej organizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W przypadku pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z NAWA.

W marcu 2018 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018. Umożliwia on zagranicznym studentom bezpłatny udział w trzy- i czterotygodniowych kursach wakacyjnych organizowanych w Polsce. Wnioski o wyjazd na kursy można składać do 15 kwietnia.

Program Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 skierowany jest do osób uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, które dopiero planują rozpocząć naukę. Obejmuje on naukę języka, wycieczki oraz wykłady dotyczące historii i kultury polskiej. Zachęca zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni, a także do rozpoczęcia studiów w Polsce.

Informacje o zasadach rekrutacji uczestników programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 oraz jego regulamin dostępne są na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-polskiej

O udział w programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy złożą wniosek w systemie teleinformatycznym NAWA i spełnią łącznie następujące kryteria:

• są studentami zagranicznych uczelni;

• nie mają polskiego obywatelstwa;

• nie studiują w Polsce w roku akademickim 2017/2018;

• uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1.

Terminy letnich kursów: 1-22 lipca, 1-29 lipca, 1-22 sierpnia i 1-29 sierpnia 2018 r.

Informacje o programie po angielsku: https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-schools-of-the-polish-language-and-culture

Z poważaniem,

Anna Szulakowska
attaché konsularny
Wydział Współpracy z Polakami na Ukrainie, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej
Konsulat Generalny RP w Charkowie
61002 Charków, ul. Alchevskyh 16
Telefon: +38 057 757 88 01, faks: +38 (057) 75 88 188
www.charkow.msz.gov.pl<http://www.charkow.msz.gov.pl/>
Twitter<https://twitter.com/PLinKharkiv>: PLinKharkiv
Facebook<https://www.facebook.com/PolishConsulateKharkiv>: @PolishConsulateKharkiv

Аудиторія: 

Діяльність: