Матеріали конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»