Мелодії студентського життя

         Сьогодні на рівні Міністерства освіти і науки України, освітянської спільноти наголошується, що створення позитивного емоційно-психологічного мікроклімату в  навчальному освітньому процесі є найважливішою умовою у здійсненні освітніх реформ.

         В зв’язку з цим працівниками  психологічною службою ПДАА  постійно проводяться просвітницькі заходи та тренінги з метою формування психологічної адаптації здобувачів вищої освіти перших курсів до нових умов навчання в студентському колективі.

          Серед ефективних засобів здоров’язбережувальних технологій, які позитивно впливають на емоційну та інтелектуальну сфери особистості, є інтегративна музикотерапія.

     Інтегративна музикотерапія – це поєднання впливу музики з іншими видами мистецтва (малювання під музику, музично-ігрова діяльність, пантоміма, пластична драматизація під музику).

          Під час т тренінгів «Мелодії  студентського життя» студенти виконують групові завдання, які  сприяють знаттю психологічної напруги, встановленню дружніх міжособистісних стосунків в групі, висловленню своїх емоцій на асертивному рівні.

          Здобувачі вищої освіти з професійно-освітньої програми Екологія на тренінгу. На тренінгу здобувачі вищої освіти з професійно програми «Агрономія» .

 

 

 

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: