Міжнародна науково-практична конференція "Маркетингове забезпечення продуктового ринку"

19-20 травня 2015 року на базі ПДАА кафедрою маркетингу було організовано та проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Маркетингове забезпечення продуктового ринку". Тематика досліджень стосувалася проблем:

  • теорії та практики продовольчого маркетингу;
  • логістичного управління діяльністю підприємств АПК;
  • інноваційних технологій в маркетингу;
  • маркетингового менеджменту підприємств АПК;
  • фінансових аспектів маркетингової діяльності.

Матеріали конференції опубліковані у збірнику «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії», який згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р. включений до Переліку фахових видань з економічних, а також видано збірник Матеріалів .
Роботу конференції зі вступного слова розпочав проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, доцент Опара М.М., який наголосив на актуальності розгляду досліджуваних питань та вирішення існуючих проблем вітчизняного та закордонного ринків продовольства.
Першим із презентацією на тему «Стан та перспективи розвитку продовольчого ринку» виступив д.е.н., доцент, професор, завідувач кафедри маркетингу Писаренко В.В.

Доповідь д.е.н., доцента, завідувача та професора кафедри марктеингу ПДАА Писаренка В.В.

У ході проведення конференції кожна доповідь супроводжувалася активним обговоренням досліджуваної наукової проблематики та пошуком шляхів удосконалення існуючих на сьогоднішній день проблем розвитку продуктового ринку, а також розглядалися питання ефективного впровадження маркетингу в діяльність підприємницького сектору вітчизняного ринку продовольства.
На пленарному засіданні заслухано та обговорено наступні доповіді:

Писаренко Володимир Вікторович – д.е.н, професор, завідувач кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Березницький Костянтин Вікторович, аспірант кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія
АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ СЕРЕД КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ

Грінчишина Вероніка Олексіївна, аспірант кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ  ПРОДУКЦІЇ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Лях Яна Юріївна, аспірант кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії
ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗЕРНОВИРОБНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Процюк Наталія Юріївна, аспірант кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія
ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ – ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Слюсарева Людмила Валеріївна, к.е.н., доцент, Національний університет ДПС України
ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

Устік Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, Макаренко Н.О.,  старший викладач, Сумський національний аграрний університет
РОЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Устиловская Анастасия Сергеевна, ассистент  кафедры экономики, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭТАПЫ И ВИДЫ

Білоножко Марина Михайлівна, аспірантка кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Даниленко Вікторія Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Полтавської держаної аграрної академії
МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Комаріст Олена Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Полтавської держаної аграрної академії
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖЕРА ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФУНКЦІОНУЄ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ МАРКЕТИНГУ

Самойлик Юлія Василівна, к.е.н., доцент, Полтавська державна аграрна академія
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Решетнікова Ольга Валеріївна, к.е.н., Полтавська державна аграрна академія
АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ УСПІХУ В ПЛОДООВОЧЕВІЙ ГАЛУЗІ

Лебединський Олександр Іванович, асистент кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія

БЕНЧМАРКІНГ – ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Звіт про проведення VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», а також Резолюція додаються за відповідними посиланнями.

ЗВIТ про проведення VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»

РЕЗОЛЮЦІЯ VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»