На кафедрі ЕКІТ відбулася презентація нового навчального посібника


14 вересня 2016 року на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій відбулася презентація нового навчального посібника із грифом навчального закладу «Управління інформаційними зв’язками та бізнес-процесами», авторами якого є викладачі кафедри к.е.н., доцент, професор кафедри Галич О. А., к.ф.-м.н., доцент Копішинська О. П. та к.т.н., доцент Уткін Ю. В.


Сучасно оформлене видання, завдяки ретельно підібраному та добре структурованому матеріалу, великій кількості інформативних ілюстрацій, викликало позитивний відгук присутніх на презентації викладачів та студентів.
Автори наголосили, що презентований посібник призначений для широкого кола дисциплін магістерських курсів галузей знань «Менеджмент і адміністрування» та «Соціальні й поведінкові науки». 

Галич Олександр Анатолійович (декан факультету, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій)

На сьогоднішній день пошук нових форм навчання потребує від професорсько-викладацького складу великих зусиль. Колективом авторів на протязі декількох років проводились апробації сучасних інформаційних систем в навчальний процес і на цей час можемо з гордістю говорити про те, що магістранти при виконанні лабораторних робіт описаних в начальному посібнику мають можливість набути навики по управлінні різноманітними проектами використовуючи найсучасніші інформаційні технології та системи.

Копішинська Олена Петрівна (кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій):

Шлях видання навчального посібника, який сьогодні презентується, був досить довгим. Накопичення матеріалу та його подання у тому вигляді, який на сьогодні ми отримали, дає можливість сказати, що його мета досягнута. На сьогодні у сучасного фахівця-управлінця як ніколи виникають потреби у застосуванні інформаційних систем і технологій у своїй діяльності. Представлений та скомпонований матеріал навчального посібника дає змогу майбутньому управлінцю здійснити апробацію своїх знань та умінь по управлінню бізнес-процесами на прикладі запропонованої наскрізної задачі.

Уткін Юрій Вікторович (кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій):

Посібник містить цікавий, змістовний, поданий у доступній формі теоретичний і практичний матеріал щодо ефективного впровадження сучасних форм і методів управління інформаційно-комунікаційними та бізнес-процесами на основі «хмарних технологій» на прикладі моделі роботи віртуального підприємства, реалізованій у соціальному Intranet-просторі інформаційної системи Bitrix 24.

Детально ознайомитись зі змістом навчального посібника можна буде у бібліотеці Полтавської державної аграрної академії, куди буде передано авторами необхідну кількість примірників.

Факультети: