На кафедрі публічного управління та адміністрування відбувся онлайн захист курсових робіт

20 травня 2020 року (за розкладом) за участі професора кафедри публічного управління та адміністрування у форматі відеоконференції на платформі Zoom відбувся захист курсових робіт «Управління персоналом», що є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми Місцеве самоврядування першого рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Спосіб дистанційної комунікації учасників освітнього процесу під час захисту курсових робіт було обрано з урахуванням технічних і комунікативних можливостей здобувачів вищої освіти.

 

Студенти 4 курсу презентували результати своїх досліджень, зокрема з таких тем: «Управління розвитком персоналу в організації» (Мокляк Леся), «HR-брендинг в стратегії управління персоналом» (Будаква Валерія), «Управління формуванням професійної компетенції персоналу організації» (Барановська Ірина), «Удосконалення системи оцінки персоналу організації» (Науменко Анастасія), «Структура персоналу організації та її удосконалення» (Янкіна Марина), «Взаємозв'язок організаційної культури та кадрової політики організації» (Довжа Марина).

 

Присутні виявили інтерес до проблеми HR-брендингу державних органів, обговорили критерії оцінювання результативності системи управління розвитком персоналу, привернули увагу до такого складника організаційної культури, як культура спілкування. Жвава дискусія розгорнулася навколо питань організації оцінювання персоналу, зокрема методів оцінювання.

Захист курсових робіт «Управління персоналом» відбувся успішно.

 

Аудиторія: 

Діяльність: