Наука перемагає будь-які перешкоди

20 березня 2020 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у рамках проведення ІІ туру було підбито підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей зі спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

На розгляд членів журі конкурсу представлено 73 наукові роботи 94 авторів із 28 закладів вищої освіти України. За результатами засідання галузевої конкурсної комісії переможницею конкурсу стала здобувач вищої освіти спеціальності Менеджмент Полтавської державної аграрної академії Куркіна Вероніка, яка посіла ІІ місце. Вітаємо Вероніку та її наукового керівника – професора кафедри менеджменту Зось-Кіора Миколу.

Наукова робота Куркіної Вероніки «Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку сільських територій» має вагому практичну цінність. Упровадження пропозицій, обґрунтованих у дослідженні, уможливили б досягнення позитивного економічного, соціального та екологічного ефектів навіть у сучасних складних епідеміологічних умовах.

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: