Незабаром відкриття нової інноваційної мережевої лабораторії

На черговій робочій зустрічі зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи» від ТОВ «ВАК» (директор Вадим Дубов) і ТОВ «Omega Solutions» (технічний директор Мирослав Рябий) студенти і колектив кафедри інформаційних систем та технологій обговорили напрями підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.

У ході конструктивної дискусії було запропоновано акцентувати увагу на кількох пріоритетах, серед яких слід виокремити:

  • розвиток творчої ініціативи та інноваційної діяльності студентів;
  • залучення студентів до наукової роботи кафедри;
  • підвищення майстерності в роботі з інтелектуальними інформаційними системами;
  • отримання професійних навичок у сфері інфокомунікацій.

На думку присутніх, для цього потрібно поглибити знання зі створення, проектування та масштабування перспективної ІТ-інфраструктури, зокрема на основі хмарних і SMART-технологій.

У підсумку зустрічі було запропоновано анонсувати відкриття на базі кафедри інформаційних систем та технологій навчально-наукової лабораторії «Комп’ютерні системи та мережі». Це дозволить на високому рівні опановувати сучасні підходи до створення програмно-конфігурованих мереж і впровадження в інформаційні системи елементів штучного інтелекту, відеоаналітики тощо.

Також передбачається, що, крім класичного мережевого обладнання, інноваційна лабораторія матиме у своєму складі сегмент для підтримки актуальних SMART-технологій, ІоТ і захищеного віддаленого доступу.

Отже, в сучасних умовах боротьби з COVID-19 такий підхід дозволить підвищити якість дистанційного навчання завдяки індивідуалізації та персоналізації. Кожен здобувач вищої освіти зможе віддалено відпрацьовувати питання навчальних занять і наукових досліджень за допомогою сучасної інтелектуальної програмно-апаратної платформи.

 

Аудиторія: 

Діяльність: