Нові можливості для агрономів-бакалаврів

Насінництво сільськогосподарських культур – це одна із головних ланок у одержанні високоякісного посівного матеріалу, що зможе гарантувати виробникам високі та якісні врожаї. Полтавська область є базовим регіоном для виробництва високоякісного насіння практично всіх сільськогосподарських культур. Це насіння виробляється не тільки для потреб регіону та держави, а і для експорту в інші країни.

При цьому, насіннєві господарства і великі холдингові компанії відчувають гострий дефіцит у кваліфікованих агрономах з насінництва. Саме для того, щоб забезпечити високий рівень вітчизняного насінництва, на кафедрі селекції, насінництва і генетики факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії відкрито нову спеціалізацію для одержання диплому Магістра зі спеціальності 8.09010108 «Насінництво та насіннєзнавство». Для підготовки магістрів з насінництва розроблений цикл дисциплін, що допоможуть студентам стати фахівцями в цій галузі, яких на сьогодні потребують як вітчизняні, так і міжнародні аграрні компанії, що працюють в Україні. До того ж агроном з насінництва отримує комплексну підготовку, що дозволяє працевлаштуватися і в інших напрямах аграрного сектору.

Протягом 1,5 року навчання студенти-магістри засвоять знання з таких дисциплін як: «Міжнародні правила з тестування насіння», «Стандартизація і сертифікація насіння», «Екологічна експертиза насіннєвих технологій», «Управління формуванням насіннєвої продуктивності», «Методика організації досліджень в насінництві та насіннєзнавстві», «Насінництво сільськогосподарських культур», «Насіннєзнавство», «Насінництво окремих культур», «Сортовивчення та сортознавство», «Технологія заготівлі та зберігання насіння», «Насінництво овочевих культур», «Біотехнологія в насінництві» та інші.

Під керівництвом провідних викладачів кафедри, які постійно займаються науковою роботою в галузях насінництва та селекції сільськогосподарських культур, виконують державні тематики, студенти-магістри пройдуть практику та напишуть дипломну роботу з насінництва. Одержаний диплом магістра зі спеціальності «Насінництво та насіннєзнавство» дасть їм змогу вдало працевлаштуватися в будь-якій аграрній вітчизняній або міжнародній компанії, яка потребує фахівця з насінництва та зробити свій внесок у розвиток сільського господарства України.

Кафедра селекції, насінництва та генетики запрошує всіх бажаючих на опанування цієї спеціальності та гарантує якість навчання.