Новий проєкт співпраці з компанією «IT Grand» – стейкхолдерами магістерської програми «Інформаційні управляючі системи та технології» на кафедрі ІСТ ПДАУ

 

21 липня відбулася конструктивна і цікава зустріч між проєктною групою освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Інформаційні управляючі системи та технології», що впроваджується вперше з 1 вересня 2021 року в ПДАУ, та керівниками інноваційної ІТ компанії «IT Grand». Компанія афілійована в м. Полтава й успішно впроваджує інформаційні системи комплексної автоматизації широкого спектру технологічних та бізнес-процесів на підприємствах України, в першу чергу, аграрно-промислового комплексу.

Топ-менеджери компанії провели для ініціативної групи викладачів кафедри інформаційних систем та технологій ПДАУ завідувача кафедри Юрія Уткіна, професора кафедри Олени Копішинської, доцента кафедри Ігоря Слюсаря інтерактивну презентацію на спеціальному стенді і продемонстрували широкі можливості спеціалізованої інформаційної системи управління «AGB Control».

Директор компанії Віталій Блажко та директор з розвитку Віталій Башмаков детально розповідали і показували механізми комплексного підходу до створення систем організації санкціонованого доступу і фіксації автотранспорту на територію підприємства, ідентифікації та розпізнавання, збору та передачі даних для подальшої обробки в системи бухгалтерського обліку.

У ході зустрічі було окреслено головні напрямки взаємовигідної співпраці між компанією, закладом вищої освіти та іншими учасниками бізнес-процесів з  метою впровадження в навчальний процес сучасних діючих інформаційних систем, популяризації сучасної освіти в галузі ІТ та популяризації вітчизняних програмних продуктів.

Наприкінці зустрічі, після тривалого обговорення цікавих як технологічних, так і організаційних моментів, професійного обміну думками, домовилися про підписання найближчим часом двосторонньої угоди про науково-технічну співпрацю, спільний рух до створення на теренах Полтавської області сучасного цифрового ІТ-кластеру під егідою розвитку та впровадження технологій «Agriculture 4.0», які є надзвичайно перспективними у всьому світі.

Також із керівниками компанії було узгоджено перші кроки до впровадження системи в навчальний процес з різних дисциплін освітніх програм як бакалаврського, так і магістерського рівнів, про проходлження виробничих практик на профільному ІТ-підприємстві, про можливість залучення до викладання практикуючих фахівців та багато інших напрямків, дотичних до потреб сучасного ринку освіти, праці і технологій ІТ сфери.

 

Аудиторія: 

Діяльність: