Обговорення проєкту ОПП Зв’язки з громадськістю спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування СВО Магістр

Триває обговорення проєкту ОПП Зв’язки з громадськістю спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування СВО Магістр зі стейкхолдерами. Цього разу, 10.09.2020 р., пропозиції вносять партнери кафедри публічного управління та адміністрування і потенційні роботодавці – співробітники Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій: директор Центру Осипенко Н. М. (член навчально-методичної ради спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування ПДАА), начальник навчально-методичного відділу Центру Дорошенко Л. В.

У обговоренні також беруть участь д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування ПДАА Лозинська Т. М. та професор кафедри, д. е. н., гарант ОПП Дорофєєв О. В. Пропозиції вносяться з метою більш чіткого окреслення особливостей ОПП та врахування цих особливостей при розробленні тематики кваліфікаційних робіт. Зокрема, фахівці Центру вважають за доцільне:

чіткіше визначити особливості освітньо-професійної програми (пункт «3 ‒ Характеристика освітньо-професійної програми» розділу «1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування»);

наголосити, що до навчального плану включені дисципліни, пов’язані з комунікаціями в публічному управлінні;

акцентувати увагу на участі здобувачів вищої освіти в наукових дослідженнях з подальшою презентацією отриманих результатів на конференціях, конкурсах наукових робіт, у наукових виданнях.

Запропоновано також включити до тематики кваліфікаційних робіт теми щодо організації навчання та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування; підвищення якості кадрового забезпечення органів публічної влади; налагодження взаємодії влади та громадянського суспільства.

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: