Обговорення принципів академічної доброчесності зі студентами та викладачами ОПП «Правознавство»

З метою популяризації принципів та основних цінностей академічної доброчесності гарант ОПП «Правознавство» за спеціальністю 081 «Право» Валерія Осташова 18 лютого 2021 року ініціювала онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти та викладачів ОПП «Правознавство» із заступницею голови комісії з етики та економічної доброчесності ПДАА Оленою Вараксіною. Під час  спілкування учасникам освітнього процесу вкотре було наголошено про важливість дотримання правил та етичних принципів академічної доброчесності, а також закцентовано увагу здобувачів вищої освіти на самостійному виконанні навчальних завдань; необхідності посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотриманні норм законодавства про авторське право і суміжні права; обов’язковому наданні достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності.

Побажання з приводу реалізації принципів академічної доброчесності можна надіслати на електронну пошту: dobrochesnist@pdaa.edu.ua