Оголошення про набір до аспірантури 2018-2019 н. р.

Полтавська державна аграрна академія

ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури


для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальностей:

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

21  Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

 

Документи приймаються від вступників до аспірантури за державним замовленням України та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб з 01 серпня по 14 серпня 2018 року.

Етапи вступної компанії

Очна (денна), заочна форма навчання

Початок прийому документів

1 серпня 2018 р

Закінчення  прийому заяв та документів від осіб, які  мають право складати вступні випробування

до 14 серпня 2018 р.

Строки проведення вступних випробувань

з 15 серпня по 23 серпня 2018 року.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

27 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників

За державним замовленням – до 29 серпня 2018 р; За кошти фізичних та юридичних осіб – до 31 серпня 2018 року

Форма і строки підготовки в аспірантурі: очна (денна), заочна форми  - 4 роки.

Вступні випробування:

 •  співбесіда,
 •  іспит з іноземної мови,
 •  іспит зі спеціальності.

Документи, що подаються вступниками до аспірантури:

 

 • заява встановленого зразка на ім’я ректора.
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (завірено нотаріально);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної наукової спеціальності та їх копії, а за їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності обсягом 25–30 сторінок;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • характеристика з останнього місця роботи;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом кадрів академії. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

 

Більш детальну інформацію щодо зарахування та навчання в аспірантурі можна отримати за адресою:
м. Полтава вул. Г. Сковороди 1/3, адміністративний корпус, каб. 15, відділ аспірантури та докторантури.

Тел. для довідок 0662027257 Лихопій Вікторія Іванівна
https://www.pdaa.edu.ua/content/aspirantura-i-doktorantura
www.asp.pdaa@ua.fm

Аудиторія: