Оголошення про набір до аспірантури 2019-2020 н. р.

Полтавська державна аграрна академія

ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури
для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

зі спеціальностей:

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

21  Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

 

Документи приймаються від вступників до аспірантури за державним замовленням України та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб з 12 липня по 01 серпня 2019 року.

 

Етапи вступної компанії

Очна (денна), заочна форма навчання

Початок прийому документів

12 липня 2019 р.

Закінчення  прийому заяв та документів від осіб, які  мають право складати вступні випробування

01 серпня 2019 р.

Строки проведення вступних випробувань

з 02 серпня по 09 серпня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

10 серпня 2019 р.

Термін зарахування вступників

до 13 серпня 2019 р.

Форма і строки підготовки в аспірантурі: очна (денна), заочна форми  – 4 роки.

 

Вступні випробування:

 • додаткове фахове випробування для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
 • іспит з іноземної мови,
 • іспит зі спеціальності.

Документи, що подаються вступниками до аспірантури:

 • заява на ім’я ректора (заява);
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений (печаткою) за місцем роботи (для непрацюючих випускників – відділом кадрів ПДАА);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за їх відсутності реферат з обраної наукової спеціальності з письмовим висновком (протоколом) передбачуваного наукового керівника);
 • автобіографія;
 • ксерокопія диплому та додатку до диплому про вищу освіту (магістра чи спеціаліста), завірені нотаріально. У разі зміни вступником прізвища додається завірена відділом кадрів ПДАА ксерокопія документа про зміну прізвища;
 • копія паспорту (1-2 стор. та прописка) завірена у відділі кадрів ПДАА (3 прим.);
 • копія ідентифікаційного коду завірена у відділі кадрів ПДАА (3 прим.);
 • копія військового квитка (приписне свідоцтво) завірена у відділі кадрів ПДАА (2 прим.);
 • копія трудової книжки, засвідчену за місцем роботи;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • чотири фотокартки 3х4;
 • характеристика з останнього місця роботи або навчання, засвідчену гербовою печаткою.

Усі копії документів (окрім нотаріально завірених диплому та додатку до нього)  засвідчуються за оригіналами відділом кадрів академії. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Більш детальну інформацію щодо зарахування та навчання в аспірантурі можна отримати за адресою:

м. Полтава вул. Г. Сковороди 1/3, адміністративний корпус, каб. 15, відділ аспірантури та докторантури. 

Тел. для довідок: 50-03-74

  0662027257 Лихопій Вікторія Іванівна

  0955597617 Бойко Оксана Сергіївна

https://www.pdaa.edu.ua/content/aspirantura-i-doktorantura

www.asp.pdaa@ua.fm