Оголошується початок щорічного конкурсу робіт з економіки для учнів старших класів

Департамент освіти і науки облдержадміністрації та Полтавська державна аграрна академія оголошують про початок щорічного конкурсу робіт з економіки для учнів старших класів (9-11 класів) закладів загальної середньої освіти (положення додається).

Конкурсна робота обов’язково повинна мати:

  • титульну сторінку;
  • зміст;
  • вступ;
  • основну частину;
  • висновки;
  • список використаних джерел;
  • додатки;
  • анкету учасника.

Титульна сторінка повинна містити назву конкурсної роботи, прізвище, ініціали автора та керівника, найменування закладу загальної середньої освіти в конкурсній роботі замінюється шифром, який складається з двох слів, які характеризують обрану тему конкурсної роботи.

Зміст включає вступ, розділи, висновки, список використаних джерел та додатки з вказівкою номерів сторінок.

У вступній частині обґрунтовується актуальність теми, формулюється мете і завдання роботи, перелічуються матеріали, використані при виконанні конкурсної роботи, викладається методика виконання, прийоми та методи роботи, кількість рисунків, таблиць, загальний обсяг роботи.

У основній частині відображаються основні питання обраної теми.

Висновки повинні містити короткі підсумки конкурсної роботи.

У списку використаних джерел наводиться перелік інформаційних джерел, що були використані під час написання конкурсної роботи.

Додатки оформлюються як продовження конкурсної роботи та розташовуються у порядку появи на них посилань у тексті.

Анкета учасника заповнюється, що додається (анкета учасника  стор. 7)

На конкурс подаються роботи, загальний обсяг яких не перевищує 10 сторінок без урахування додатків, оформлені відповідно до вимог: формат аркуша А4 комп’ютерного набору, інтервал – 1,5, шріфт – Times New Roman, розмір 14, абзацний відступ 1,25 см.

Усі сторінки тексту повинні бути пронумеровані. Кожен рисунок та таблиця повинні мати назву, яку розміщують над таблицею або під рисунком.

При написанні конкурсної роботи учень повинен вказувати посилання на використані літературні джерела.

До конкурсу допускаються роботи, виконані українською мовою.

 

Готові роботи учасники Конкурсу надсилають включно до 30 травня 2019 року на адресу Полтавської державної аграрної академії (вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36000, кафедра економіки підприємства) або на електронну адресу (ekonomika@pdaa.edu.ua) із позначкою „Робота учасника конкурсу робіт з економіки”.

Телефони контактних осіб: (0532) 56-98-24;   (066) 676 40 30.

 

Аудиторія: 

Мітки: