Підготовка молодих науковців разом із «Полтавською обласною Малою академією наук учнівської молоді»

Триває співробітництво кафедри галузевого машинобудування інженерно-технологічного факультету ПДАУ із комунальним закладом Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

7 квітня 2021 року під час засідання наукового гуртка кафедри галузевого машинобудування «Інженерія мехатронних систем» відбулася онлайн-зустріч у ZOOM переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 2020/2021 н. р. (відділення технічних наук) Нікіти Наумова, учня 9 класу, наукового керівника Наталії Найдьон, вчителя математики та інформатики ЗОШ I–III ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, зі Станіславом Поповим, с. н. с., к. т. н., доцентом кафедри, та членами гуртка.

Науково-дослідницька робота Нікіти Наумова присвячена дослідженню процесів передачі звукової інформації підсиленням світла вимушеним випромінюванням. Мета зустрічі – подальша робота над науково-дослідницькою роботою, а також її представлення на наступному етапі.

Під час зустрічі Станіслав Попов (за результатами попереднього ознайомлення із науково-дослідницькою роботою) звернув увагу молодого науковця на необхідність чітко формулювати в роботі наукову проблематику, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методи, відмінності отриманих результатів, ступінь новизни, а також наукове використання, прикладну цінність розробки. Не залишилося поза увагою і питання дотримання принципів академічної доброчесності.

Із метою подальших наукових досліджень за результатами проведеного багатофакторного експерименту було запропоновано розробити математичну модель у вигляді функціональної залежності, яка б адекватно характеризувала поведінку ЕРС відносно значущих факторів впливу, а також побудувати двомірні графічні залежності наочної демонстрації процесу передачі інформації на відстань.

Учасники заходу подякували організаторам, зокрема Тамарі Лахач, директору Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді», її заступнику Валерію Бикову, а також ректору ПДАУ Валентині Аранчій за можливість спілкування та сприяння розвитку наукових здібностей у молодого покоління.

 

Аудиторія: 

Діяльність: