Подарунок до дня науки: Золоті, срібні та бронзові менеджери – 18 переможців !!!

У поточному навчальному році викладачі кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії підготували до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році та в конкурсі дипломних робіт 69 здобувачів вищої освіти, які розробили 42 наукових проєкти.

Позитивним є те, що всі викладачі кафедри здійснювали підготовку юних науковців, які взяли участь у 14 конкурсах на базі 13 закладів вищої освіти за різними спеціалізаціями спеціальності Менеджмент:

1. Суднобудування та водний транспорт, секція «Економіка та менеджмент на водному транспорті» (на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова), науковий керівник – д.е.н., професор Маркіна І. А.: Шабельник С. С., Хорошун О. О., Коба О. Ю., Козелько М. О., Чухліб Р. Є.

2. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського), науковий керівник – д.е.н., доцент Зось-Кіор  М. В.: Куркіна В. М., Дейнека А. В., Колода О. Ф., Сердюк Р. Є., Стеценко М. О.

3. Підприємництво (на базі Державного університету «Житомирська політехніка»), науковий керівник – к.е.н, доцент Воронько-Невіднича Т. В.: Іщенко М. В., Мірошник В. С., Кривобік М. В., Михайлик А. А., Шевченко О. С.

4. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності (на базі Київського національного університету технологій та дизайну), науковий керівник – к.е.н, доцент Вараксіна О. В.: Алієв А., Дорошенко М. В., Василенко М. С., Зімовець І. С., Кибкало Т. О.

5. Менеджмент природоохоронної діяльності (на базі Одеського державного екологічного університету), науковий керівник – к.е.н, доцент Вороніна В. Л.: Вотінова О. С., Стрельнік С. В., Козелько М. О., Губський В. О., Тищенко В. В., Пащенко І. С.

6. Управління спортивно-оздоровчою діяльністю (на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова), наукові керівники – к.е.н., доцент Дячков Д. В., к.е.н., доцент Потапюк І. П.: Ткачова І. В., Торяник А. І., Чухліб Р. Є., Зозуля В. М., Журавель А. С.

7. Менеджмент організацій (на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»), науковий керівник – к.е.н., доцент Шульженко І. В.: Борисенко Ю. В., Алейнікова В. С., Павленко В. В., Блажко Р. І.

8. Управління фінансово-економічною безпекою (на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця), науковий керівник – к.е.н., доцент Федірець О. В.: Лесюк В. С., Красовська М. О., Яресько А. В., Пищала А. Г., Панова Я. Г.

9. Економіка та управління у сфері торгівлі (на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі), науковий керівник – к.е.н., доцент Помаз О. М.: Шабельник С. С., Московець П. О., Щербакова Ю. О.

10. Управління персоналом і економіка праці (на базі Тернопільського національного економічного університету), науковий керівник – к.е.н., доцент Сазонова Т. О.: Єріна В. В., Келемеш Л. В., Ладна К. М., Даниленко В. В., Козак В. П.

11. Управління проєктами і програмами (на базі Львівського національного аграрного університету), науковий керівник – к.е.н. Іщейкін Т. Є.: Жуков А. Є. Кальченко К. Г., Кривчун Р. Ю. Нетеса І. В., Стешенко К. В., Сухорук К. В.

12. Управління у сфері економічної конкуренції (на базі Полтавської державної аграрної академії), науковий керівник – к.е.н. Олійник А. С.: Романова О. В., Шабельник С. С., Дарнєв М. К., Ярош А. О., Рак А. Г., Кіяниця В. В.

13. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (на базі Національного університету «Львівська політехніка»), науковий керівник – асистент кафедри менеджменту Лопушинська О. В.: Панова Я. Г., Стовба А. О., Дмитренко А. Р., Титаренко А. А., Немовленко Т. А., Ярош А. О.

Особливо приємно відзначити і привітати переможців та їхніх керівників:

«ЗОЛОТІ МЕНЕДЖЕРИ» (І місце):

Шабельник Сергій

спеціалізація Суднобудування та водний транспорт, секція «Економіка та менеджмент на водному транспорті (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)

назва наукової роботи: «Логістичне управління стивідорною компанією»

науковий керівник – д.е.н., професор Маркіна І. А.

  

Алієв Артур

спеціалізація Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності (Київський національний університет технологій та дизайну)

назва наукової роботи: «Активізація інвестиційної діяльності підприємства»

науковий керівник – к.е.н, доцент Вараксіна О. В.

  

 

Романова Олена, Шабельник Сергій

спеціалізація Управління у сфері економічної конкуренції (Полтавська державна аграрна академія)

назва наукової роботи: «Оцінка конкурентоспроможності підприємства в умовах бізнес-середовища»

науковий керівник – к.е.н. Олійник А. С.

 

«СРІБНІ МЕНЕДЖЕРИ» (ІІ місце):

 

Куркіна Вероніка

спеціалізація Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)

назва наукової роботи: «Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку сільських територій»

науковий керівник – д.е.н., доцент Зось-Кіор М. В.

  

 

Іщенко Микола, Мірошник Віталій

спеціалізація Підприємництво (Державний університет «Житомирська політехніка»)

назва наукової роботи: «Логістичний сервіс як один із шляхів активізації підприємницької діяльності суб’єкта господарювання»

науковий керівник – к.е.н, доцент Воронько-Невіднича Т. В.

 

  

 

Ткачова Ірина

спеціалізація «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю» (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова),

назва наукової роботи «Маркетингова концепція в управлінні підприємствами спортивно-оздоровчих послуг»,

науковий керівник к.е.н., доцент Дячков Д. В.

  

 

Вотінова Олександра, Стрельнік Сергій

спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності» (Одеський державний екологічний університет),

назва наукової роботи «Сучасні проблеми і рішення в системі управління відходами»,

науковий керівник к.е.н, доцент Вороніна В. Л.

  

Єріна Віолета

спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці» (Тернопільський національний економічний університет),

назва наукової роботи «Вплив психологічних методів управління на ефективність діяльності підприємства»,

науковий керівник к.е.н., доцент Сазонова Т. О.

 

Борисенко Юлія, Алейнікова Вікторія

спеціалізація «Менеджмент організацій» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»),

назва наукової роботи «Корпоративна культура як ефективний спосіб мотивації працівників підприємства»,

науковий керівник к.е.н., доцент Шульженко І. В.

 

 

 

Немовленко Тетяна, Ярош Аліна

спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (Національний університет «Львівська політехніка»),

назва наукової роботи «Управління спільним підприємством з іноземними інвестиціями як основної форми міжнародного співробітництва»,

науковий керівник асистент кафедри менеджменту Лопушинська О. В.

  

   

«БРОНЗОВІ МЕНЕДЖЕРИ» (ІІІ місце):

 

Шабельник Сергій

спеціалізація «Економіка та управління у сфері торгівлі» (Харківський державний університет харчування та торгівлі),

назва наукової роботи «Управління маркетинговими ризиками в торгівельній діяльності підприємства»,

науковий керівник к.е.н., доцент Помаз О. М.

 

Лесюк Владислав

спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою» (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця),

назва наукової роботи «Визначення сучасного стану та напрямків покращення енергетичної безпеки України у системі міжнародних економічних відносин», 

науковий керівник к.е.н., доцент Федірець О. В.

Вражає географія участі та спектр наукових інтересів здобувачів та їхніх наукових керівників – викладачів кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Здобувачі вищої освіти також брали участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент спеціалізації Менеджмент персоналу, що відбувся на базі Київського національного університету технологій та дизайну.

До конкурсу були подані дипломні роботи таких студентів: Переверзєва С. С. (науковий керівник – к.е.н., доцент Сазонова Т. О.); Дорошенко М. П. (науковий керівник – к.е.н, доцент Вороніна В. Л.); Галинець І. В. (науковий керівник – к.е.н., доцент Шульженко І. В.).

Почесне ІІІ місце здобула робота Переверзєва С. С. «Управління корпоративною культурою підприємства» (на матеріалах ВСК «Злагода» Полтавського району), виконана під керівництвом к.е.н., доцента Сазонової Т. О.

 

Вітаємо та зичимо творчого натхнення та подальших успіхів !!!

Дякуємо за роботу, створений позитивний імідж та високий науковий рівень досягнень !!!

МЕНЕДЖЕРИ, ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ І УСПІХІВ !!!

СТУДЕНТСЬКА НАУКА – НА БЛАГО УКРАЇНИ!!!

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: