«Політика» і «політичне»: засідання студентського наукового гуртка «Філософські обрії»

28 листопада 2019 року для учасників студентського наукового гуртка «Філософські обрії», який функціонує на кафедрі гуманітарних і соціальних дисциплін факультету обліку та фінансів ПДАА, було організовано зустріч зі старшим науковим співробітником Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, доктором філософських наук, доцентом Киричком Олександром Борисовичем, який прочитав лекцію на тему «Політика» і «політичне».

Мета заходу – згуртувати студентську наукову спільноту, розширити їхній науковий світогляд, продемонструвати прикладний характер теоретичних знань. Учасники наукового заходу – здобувачі вищої освіти спеціальностей 052 Політологія, 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування; викладачі кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін – завідувач кафедри, доцент Сизоненко Н. М.; керівник наукового гуртка, професор кафедри Шейко С. В.; доцент Ільченко А. М.; доцент кафедри Колодій О. С.

 

Під час зустрічі зі студентами Киричок Олександр Борисович репрезентував власний погляд на проблему розмежування двох категорій філософії політики – «політика» і «політичне», а також продемонстрував принципові відмінності між цими здавалося б близькими у семантичному плані поняттями. Доповідачеві вдалося в доступній формі представити наукову інформацію, акцентувати увагу на практичній цінності одержаних знань, заохотити студентів до обговорення дискусійних питань.

Висловлюємо вдячність Олександру Борисовичу за ґрунтовну доповідь і сподіваємося на подальшу співпрацю.

 

Аудиторія: 

Діяльність: