Послуги сертифікованої навчально- наукової лабораторії загальної біотехнології

м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,
Полтавська державна аграрна академія,
корпус 1, ауд. 7
Завідувач лабораторії - Малюга Аліна Юріївна
Контакти:
Малюга Аліна Юріївна
Тел.: +38(099) 916 02 11
e-mail: alinamaliuha1@ukr.net  

 

Навчально-наукова лабораторія загальної біотехнології

Навчально-наукова лабораторія загальної біотехнології створена 2019 року й атестована на право проведення вимірювань за 7 показниками контролю якості ґрунтів, води, комбікормів, сировини рослинного походження та щороку проходить процедуру підтвердження акредитації.

Спеціалісти навчально-наукової лабораторії загальної біотехнології проводять визначення показників, що характеризують:

 • вміст у ґрунтах: фосфору загального, азоту нітратного, іонів карбонату і бікарбонату, а також гідролітичну кислотність ґрунту;
 • вміст у воді іонів фтору;
 • вміст у фітомасі азоту нітратного;
 • вміст у кормах, комбікормах та комбікормовій сировині азоту нітратного.

Завдання лабораторії:

 • проведення наукових досліджень на сучасному рівні, постановка й пошук шляхів розв’язання стратегічних проблем у рамках загальної наукової концепції ПДАА;
 • залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи задля сприяння поліпшенню якості навчальної роботи;
 • розширення міжнародних наукових і освітніх контактів, наукові обміни, публікації результатів наукових досліджень і впровадження їх у виробництво;
 • проведення згідно з навчальними планами усіх видів навчальної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою біотехнології та хімії;
 • поліпшення якості освітнього процесу шляхом застосування світового досвіду;
 • залучення провідних учених і фахівців галузі до освітнього процесу.

 

Функції лабораторії:

 • виконання замовних робіт щодо процесів вимірювання;
 • проведення якісного та кількісного аналізу речовин неорганічного, органічного та біологічного походження із застосуванням відповідних методик;
 • підтримання у належному робочому стані засобів вимірювальної техніки, своєчасне забезпечення їхньої перевірки;
 • облік нормативної документації навчально-наукової лабораторії та забезпечення встановленого порядку її ведення;
 • складання протоколів вимірювань, ведення робочої та облікової документації щодо виконання вимірювань показників якості ґрунту, води, комбікормів та фітомаси;
 • забезпечення персоналу навчально-наукової лабораторії детальними інструкціями щодо підготовки, здійснення досліджень та зберігання проб дослідного матеріалу;
 • забезпечення виконання вимог законодавства щодо охорони праці та протипожежної безпеки під час вимірювань у приміщеннях лабораторії;
 • здійснення необхідних заходів щодо вивчення та дотримання співробітниками лабораторії норм і правил техніки безпеки та протипожежної безпеки;
 • підвищення кваліфікації фахівців навчально-наукової лабораторії шляхом проведення занять та участі у роботі нарад, семінарів, навчання, стажування на робочому місці та навчання в наукових закладах України аграрного профілю.

Послуги навчально-наукової лабораторії загальної біотехнології

Проведення вимірювань показників у

1. ҐРУНТІ:

Гідролітична кислотність, мг/кг
Азот нітратний, мг/кг
Фосфор загальний, мг/кг
Іони карбонату, мг/кг
Іони бікарбонату, мг/кг

2. ВОДНІЙ ВИТЯЖЦІ:

pH водної витяжки
Фториди, мг/кг
Іони карбонату, мг/кг
Іони бікарбонату, мг/кг
Вологість, %

3. СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ (ФІТОМАСІ):

Вологість, %
Азот нітратний, мг/кг

4. КОМБІКОРМАХ:

Азот нітратний, мг/кг
 
 
 
 
 
 
ДолученняРозмір
Іконка PDF СФЕРА ПРОЦЕСІВ ВИМІРЮВАНЬ38.63 КБ

Аудиторія: 

Діяльність: