Практична підготовка з публічного управління та адміністрування об’єднує всіх учасників освітнього процесу

15 червня 2020 року студенти 1 курсу СВО бакалавр спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (ОПП Місцеве самоврядування) розпочали практичну підготовку в межах начальної практики «Вступ до фаху», метою якої є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні загалом та навчального й виховного процесу в академії зокрема; особливостями змісту, характеру та сфери майбутньої професійної діяльності, досвідом та особливостями діяльності державних установ та організацій, органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на умови карантину, викладачі кафедри публічного управління та адміністрування забезпечують проведення навчальної практики «Вступ до фаху» на платформі messenger Cisco Webex Meeting.

Протягом першого тижня було опановано теми: «Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні», «Організація навчального та виховного процесу у закладі вищої освіти та в інституті. Студентське самоврядування», «Історія і традиції закладу вищої освіти», «Зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування у закладі вищої освіти», «Роль випускової кафедри в підготовці фахівців».

Під час практики здобувачі вищої освіти мали змогу поспілкуватися із представниками органів місцевого самоврядування.

16 червня 2020 року до участі у відеобесіді «Органи студентського самоврядування ПДАА та навчально-наукового інституту економіки, управління та інформаційних технологій, їх роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку» було запрошено колишнього студентського мера м. Полтава, а нині депутата міської ради Олександра Миколайовича Глазова.

 

18 червня 2020 року про зміст, характер та сферу майбутньої професійної діяльності на прикладі Мачухівської громади докладно розповіла молоді під час відеозустрічі Любов Миколаївни Шерстюк, заступник Мачухівського сільського голови з інвестиційних питань.

 

19 червня 2020 року завідувач кафедри Тамара Миколаївна Лозинська ознайомила студентів з місією та завданням кафедри публічного управління та адміністрування ПДАА щодо здійснення освітнього процесу.

Керівник навчальної практики Ольга Іванівна Сердюк, вдало застосовуючи медіапрезентацію, підтримуючи аудіо- та відео-діалог зі студентами, роз’яснила зміст практичних завдань та завдань із самостійної роботи.

На жаль, не всі студенти мають достатні технічні можливості, щоб долучитися до роботи у форматі відеоконференцій.

З повним інформаційним забезпеченням практичної підготовки здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися на сторінці навчальної практики «Вступ до фаху» на платформі «Дистанційна освіта ПДАА».

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: