Практичний семінар користувачів інформаційної системи «Soft.Farm»

У Центрі підготовки користувачів інформаційної системи «Soft.Farm», що був відкритий 12.10.2016 р. на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій ПДАА, в рамках анонсованої програми «ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ» відбувся практичний семінар для фахівців аграрної сфери Полтавської області, викладачів, студентів 

Учасників семінару привітали: перший проректор академії, професор Писаренко П. В., представник Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Бугрій М. І. та декани профільних факультетів: доцент Маренич М. М., декан факультету агротехнологій та екології, доцент Галич. О. А., декан факультету економіки та менеджменту.

Як зазначив перший проректор, професор Писаренко П. В., у 2017 р було видано сертифікати користувачів програми випускникам магістерського курсу спеціальності «Агрономія». Адміністрація академії вважає, що сьогоднішній фахівець повинен володіти не лише професійними знаннями й навичками, але й вміти застосовувати засоби автоматизації обробки інформації. Була висловлена впевненість у тому, що робота центру з підготовки сертифікованих користувачів «Soft.Farm» буде ефективною і в розрізі фізичного втілення ідей роботи з хмарними технологіями, і в розрізі надання особистих консультацій викладачів щодо їх впровадження, і в розрізі підвищення позитивного іміджу академії в конкурентному середовищі

Декан факультету економіки та менеджменту, доцент Галич О. А., зазначив, що у структурі факультету кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій займає особливе місце, як лідер із впровадження інновацій та найсучасніших інформаційних систем і технологій у навчальному процесі, які одночасно є і самостійним об’єктом вивчення, і засобом вивчення інших дисциплін професійної підготовки за усіма спеціальностями, з яких ведеться підготовка фахівців для агропромислового комплексу.

За словами декана факультету агротехнологій та екології, доцента Маренича М. М., та досягнення рівня сертифікованого користувача однієї з найсучасніших інформаційних систем для АПК яскравим підтвердженням є плідна робота викладачів кафедри з підготовки користувачів ІС «Soft.Farm», а особливо магістрів спеціальності «Агрономія». Це допоможе випускникам стати конкурентоспроможними на ринку праці

Доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, к.ф-м.н., доцент Копішинська Олена Петрівна, підкреслила, що сьогоднішній захід став можливим завдяки спільним зусиллям багатьох учасників освітнього процесу, скерованим на досягнення поставленої мети. Високий науковий рівень, якість, сучасність та повнота навчально-методичного забезпечення дисципліни «Інформаційні технології» є результатом наполегливої роботи науково-педагогічних працівників кафедри та їх професіоналізму: створено комплексний лабораторний практикум, який увійшов до навчального посібника для спеціальності «Агрономія» з грифом навчального закладу

Учасникам семінару була надана можливість ознайомитися з перевагами інформаційної системи «Soft.Farm» під час змістовної презентації керівника проекту, доцента кафедри ЕКІТ, к.т.н. Уткіна Ю. В. Далі вони зареєструвалися в системі та виконали базові налаштування для початку роботи власного підприємства. Навчання проводилось безпосередньо в Центрі під керівництвом доцентів кафедри ЕКІТ Уткіна Ю. В. та Копішинської О. П., які розробили методичні матеріали для учасників семінару та допомагали освоїтись у середовищі системи «Soft.Farm».