Пріоритети громадської активності студентів

18 листопада 2020 р. викладачі кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін факультету обліку та фінансів ПДАУ організували круглий стіл «Пріоритети громадської активності студентів», присвячений  Міжнародному дню студента.

 

Учасники заходу – декан факультету обліку та фінансів, к. е. н., проф. Людмила Дорогань-Писаренко, викладачі кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін – к. філол. н., завідувач кафедри Наталія Сизоненко; д. політ. н., проф. Анастасія Некряч; к. іст. н., доцент Юлія Помаз; к. пед. н., доцент Алла Ільченко; к. псих. н., доцент Ганна Подлєсна; здобувачі вищої освіти спеціальності Політологія; представники студентської ради факультету агротехнологій та екології Ірина Домішкевич та Ярослав Кузьмич. Модератор заходу – к. політ. н., доцент Сергій Приходько.
Головна мета круглого столу – представити студентський погляд на нинішні проблеми громадсько-політичного життя країни, адже Полтава є студентським містом, тому позиція саме цієї категорії населення є важливою для визначення напрямів розвитку територіальної громади.
На актуальності питання громадської участі студентів, зокрема з погляду професійної самореалізації та перспектив розвитку суспільства, наголосили представники студентської ради факультету агротехнології та екології Ірина Домішкевич та Ярослав Кузьмич.
Студентка 3 курсу спеціальності Політологія Вікторія Іщенко відзначила роль політичної соціалізації у формуванні громадянської позиції студентів. Різні форми громадської участі молоді проаналізував здобувач вищої освіти 2 курсу Павло Ходієнко.
Пасивна позиція молодих людей до проблем політичному житті є помітною ознакою сучасних політичних процесів. Основні причини цього явища та шляхи його подолання визначив у своїй доповіді здобувач вищої освіти 3 курсу спеціальності Політологія Олександр Пикало.
Своїм досвідом щодо участі у виборчій кампанії поділився ще один представник 3 курсу – Федір Сидоренко. На його думку, саме студентська молодь має висловлювати свою принципову позицію на виборах органів влади.
Викладачі, які брали участь у круглому столі, не залишилися осторонь обговорюваних проблем. Завідувач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Наталія Сизоненко та професор Анастасія Некряч наголосили, що активна участь студентів у вирішення питань громади дає змогу не тільки виявити власні знання й навички, запропонувати оригінальні ідеї, які можна втілити в життя, але й сформувати, розвинути комунікативні й організаційні здібності як необхідні засоби професійного зростання.
Студентство за всіх часів було активним учасником громадського життя. Тому нині професійна і громадська позиція студентської молоді є визначальною у вирішенні сучасних проблем.