Про підтримку ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»

За ініціативою Керівного комітету Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» з 11 по 17 березня 2019 року в країнах – членах Ініціативи  вдруге проводився Тиждень Відкритого Уряду.

Кафедра публічного управління та адміністрування, студентський науковий гурток «ТЕРИТОРІЯ НАУКИ», психологічна служба Полтавської державної аграрної академії, долучившись до ініціативи проведення Тижня Відкритого Уряду, провела наступні заходи :

13 березня 2019 року на лекції з навчальної дисципліни «Конфліктологія»  здобувачів вищої освіти за спеціальностями
051 Економіка та 073 Менеджмент доцент кафедри публічного управління та адміністрування Шупта І. М. під час лекції, на якій розглядалася типологія конфліктів, познайомила з гендерними конфліктами, їх першоджерелами, обов’язковими елементами, причинами виникнення. Майбутні менеджери та економісти дізналися про ситуацію, що стосується проблеми гендерної рівності на Україні, ознайомилися з прикладами прояву гендерної нерівності на ринку праці та способами її подолання, а також дізналися про способи вирішення гендерних конфліктів.

14-15  березня 2019 року на під час практичних занять з навчальної дисципліни «Конфліктологія» доцентом кафедри публічного управління та адміністрування було проведено тренінги «Гендерна культура молоді», під час яких здобувачі вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент дізналися про особливості спілкування представників чоловічої та жіночої статі, дискутували з приводу подвійного стандарту в очікуваннях суспільства на поведінку чоловіків і жінок у різних життєвих ситуаціях, а також спробували сформувати портрети сучасного ідеального чоловіка та ідеальної сучасної жінки. 

 

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: