Про проведення круглого столу «Імідж як засіб формування позитивного вираження про компанію та ключовий фактор її ділового успіху»

30 листопада 2016 року викладачами кафедри публічного управління та адміністрування спільно з активом студентського наукового гуртка «Територія науки» (науковий керівник – доц., к.п.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Шупта І. М.) за активної підтримки психологічної служби ПДАА було проведено круглий стіл : «ІМІДЖ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ВРАЖЕННЯ ПРО КОМПАНІЮ ТА КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЇЇ ДІЛОВОГО УСПІХУ», в якому прийняли участь студенти 2 курсу (скороченого терміну навчання) напряму підготовки «Менеджмент» ОКР «Бакалавр».

Метою круглого столу було : дослідження іміджу як засобу формування позитивного враження про компанію та ключовий фактор її ділового успіху; іміджу як інструменту впливу на формування враження про компанію; визначення ролі взаємодії факторів впливу, що стосуються побудови іміджу компанії.

Спеціальним гостем круглого столу була доц., к.е.н, професор кафедри публічного управління та адміністрування Сердюк Ольга Іванівна, яка звернулася з вітальним словом до учасників.

Були заслухані наступні доповіді :

1. Імідж організації (доповідач Безручко Юлія, здобувач 2 курсу за напрямом «Менеджмент», ОКР «Бакалавр», член СНГ «Територія науки»; науковий керівник доц., к.п.н, Шупта І. М.).

2. Основні моделі створення іміджу (доповідач Демидкін Олег, здобувач 2 курсу за напрямом «Менеджмент», ОКР «Бакалавр», член СНГ «Територія науки»; науковий керівник – доц., к.п.н,
Шупта І. М.).

3. Зовнішній вигляд ділової людини (доповідач Кретова Ольга, здобувач 2 курсу за напрямом «Менеджмент», ОКР «Бакалавр», член СНГ «Територія науки»; науковий керівник – доц., к.п.н,
Шупта І. М.).

4. Комунікативний імідж та мовленнєвий портрет сучасного політика (доповідач Турченков Семен, здобувач 2 курсу за напрямом «Менеджмент», ОКР «Бакалавр», член СНГ «Територія науки»; науковий керівник – доц., к.п.н, Шупта І. М.).

5. Піар, РR та зв’язки з громадськістю (доповідач Назаренко Антон,  здобувач 2 курсу за напрямом «Менеджмент», ОКР «Бакалавр», член СНГ «Територія науки»; науковий керівник – доц., к.п.н,
Шупта І. М.).

6. Особливості формування корпоративного іміджу. (Ульянченко Олександр, здобувач 2 курсу за напрямом «Менеджмент», ОКР «Бакалавр», член СНГ «Територія науки»; науковий керівник – доц., к.п.н, Шупта І. М.).

За результатами проведення круглого столу було прийнято рішення і направлене до наукової частини Полтавської державної аграрної академії. Всім учасникам за їхнім бажанням було видано сертифікати про участь у роботі круглого столу.

Після доповідей організатори круглого столу влаштували брейк-каву для учасників.

Слід зазначити, що круглий стіл відбувався як захід, що перевірив знання та практичні вміння студентів з навчальної дисципліни «Етика бізнесу».

Керівництво кафедри публічного управління та адміністрування виносить подяку за організацію круглого столу модераторам – Крепко Катерині, Годині Тетяні, Чухлібу Владиславу, Безуглому Андрієві, а також учасникам і круглого столу – Безручко Юлії, Демидкіну Олегу, Кретовій Ользі, Назаренко Антону, Турченкову Семену, Ульянченко Олександру, Шихалієвій Айнур, Галинець Ірині; фотографу – Перебийнос Вікторії та всім студентам 2 курсу 1 та 2 груп напряму підготовки «Менеджмент», які продемонстрували відмінні якості сучасної ділової людини, а саме : самостійність і нестандартність поведінки; наполегливість у досягненні мети, ініціативність; діловитість і практичність; сміливість та винахідливість; орієнтація на досягнення вищих результатів;ефективне використання наявних факторів.