Продовжується співпраця кафедри публічного управління та адміністрування з стейкхолдерами

Кафедра публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій ПДАА системно здійснює роботу щодо залучення стейкхолдерів (роботодавців) до підготовки затребуваних на ринку праці України фахівців з публічного управління. Зі свого боку керівництво організацій сфери публічного управління та адміністрування зацікавлені в інвестиціях у людський капітал, адже це економічно вигідно.
Ефективність взаємодії закладу вищої освіти та стейкхолдерів значно зростає за умови, коли партнери-роботодавці є зацікавленими учасниками освітніх та інноваційних процесів. Це сприяє оволодінню здобувачами вищої освіти професійними компетенціями, актуальними на сучасному ринку праці.
З цією метою протягом грудня 2019 р. завдяки підготовчій роботі колективу кафедри публічного управління та адміністрування Полтавська державна аграрна академія уклала договори про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики здобувачами вищої освіти з такими організаціями:
Білоцерківська сільська рада Великобагачанського району Полтавської області;
Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
Виконавчий комітет Пирятинської міської ради.

 

Основними формами співробітництва, що сприятимуть розвитку окремих територіальних громад, поліпшенню стану освіти і науки в регіоні, реалізації науково-освітніх програм і проєктів, підвищенню соціального іміджу сторін і на цій основі найбільш повному задоволенню їхніх потреб у вирішенні завдань освітньої діяльності, є.
– регулярний обмін наявною в розпорядженні договірних сторін інформацією щодо взаємного співробітництва у сфері освіти і науки, розвитку територіальних громад;
– проведення спільних консультацій, реалізація науково-дослідних проєктів і розробок з актуальних проблем публічного управління у сфері місцевого самоврядування;
– організація та забезпечення проходження на безоплатній основі практик здобувачами вищої освіти Полтавської державної аграрної академії;
– участь у спільних проєктах з питань освіти та публічного управління у сфері місцевого самоврядування, конкурсах та інших заходах;
– участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів;
– участь у розробці та впровадженні нових навчальних курсів, проєктів, програм, тренінгів, обмін навчально-методичними матеріалами.
Таке співробітництво колективу кафедри публічного управління та адміністрування з організаціями публічної сфери матиме прямий вплив на діяльність та досягнення стратегічних цілей обох сторін.