Професія - це моє майбутнє!

 

Фінансова грамотність – повсякденна необхідність!

Факультет обліку та фінансів, кафедра  фінансів і кредиту, кафедра економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії  10. 04. 2019 р. в особі к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів і кредиту, заступника декана зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Безкровного Олександра Валентиновича, к.е.н., доцента, доцента кафедри економічної теорії та економічних досліджень, заступника декана з заочної (дистанційної) форми навчання Дорошенка Андрія Петровича, к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів і кредиту Дроботі Яни Анатоліївни відвідали Полтавський державний аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії  та провели зустріч зі  здобувачами вищої освіти   І-ІІ рівня акредитації спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  та «Облік і оподаткування».

Для студентів в рамках обміну професійним досвідом було проведено відкрите заняття з дисципліни фінанси. Тема заняття:  «Роль фінансів у житті суспільства». Під час відкритого студенти були детально ознайомлені із роллю фінансів на макро- та на мікрорівні. Окрім того в рамках відкритого заняття студенти дізнались про вплив грошей  на розвиток фінансів та здійснення їх впливу на динамічний стан фінансової системи. Ділова гра «Прибуток, інвестиції, купівельна спроможність» надала можливість закріпити знання студентів з предмету фінанси, забезпечила усвідомлення доцільності фінансових знань та фінансової грамотності.

 

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: