Професора Поліщука Анатолія Анатолійовича затверджено головою комісії акредитаційної експертизи ОПП «Кінологія» зі спеціальності 204 «ТВППТ» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.01.2018 року з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Кінологія» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Сумському національному аграрному університеті головою комісії затверджено доктора сільськогосподарських наук, професора Поліщука Анатолія Анатолійовича.

  

Комісія працювала у закладі вищої освіти у період з 05 по 07 лютого 2018 року.

Факультети: 

Діяльність: