Проведено Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства»

З 13 по 28 лютого 2017 р. кафедрою проведено перший тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Дипломні роботи оцінювалися за такими критеріями, як:

  • повнота розгляду теоретичного матеріалу та наукових досліджень з обраної тематики;
  • застосування  сучасних методів дослідження та обґрунтування позиції щодо їх обрання;
  • повнота проведення аналізу діяльності підприємства з теми дослідження;
  • аналіз діяльності конкурентів та стану галузі, в якій функціонує підприємство;
  • наявність наукової новизни роботи;
  • розрахунок економічного ефекту від впровадження пропозицій;
  • можливість використання пропозицій на практиці;
  • наявність публікацій.

Полтавська державна аграрна академія надсилає на конкурс дипломних робіт студентів наступні випускні роботи

ОКР «Бакалавр»:
1) Ковтун Тетяна Володимирівна; науковий керівник – доцент кафедри економіки підприємства Демиденко Л. М.;
тема випускної роботи: «Шляхи зниження собівартості продукції рослинництва»;
 
2) Чичкань Станіслав Ігорович; науковий керівник – доцент кафедри економіки підприємства Писаренко С. В.;
тема випускної роботи: «Прибутковість господарської діяльності підприємства та напрями її підвищення»;
 
3) Бибик Євген Юрійович; науковий керівник – професор кафедри маркетингу Писаренко В. В.;
тема випускної роботи: «Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур та шляхи її підвищення».
 
ОКР «Спеціаліст»:
1) Головко Євгенія Юріївна; науковий керівник – доцент кафедри економіки підприємства Дядик Т. В.;
тема дипломної роботи: «Формування прибутку підприємства та шляхи його збільшення».
 
ОКР «Магістр»:
1) Льовин Анжеліка Сергіївна; науковий керівник – доцент кафедри економіки підприємства Дивнич О. Д.;
тема магістерської роботи: «Рівень рентабельності виробництва продукції та напрями його підвищення у підприємствах»;

2) Баган Надія Валеріївна; науковий керівник – доцент кафедри економіки підприємства Писаренко С. В.;
тема магістерської роботи: «Економічна ефективність виробництва сільськогосподарських культур та шляхи її підвищення у підприємствах».

Діяльність: