Психологічний профайлінг в Україні

            В Полтавському центрі дистанційного навчання МАУП 28 жовтня 2017 року відбувся семінар з психологічного профайлінгу, організований викладачами та студентами Полтавського центру дистанційного навчання МАУП. В семінарі прийняли участь голова Полтавської обласної спілки психотерапевтів Івлєва І.О, представники спілки психотерапевтів, студенти  Одеського інституту МАУП. Представниками ПДАА були доцент, к.псих.н., Подлєсна Г.В. та практичний психолог психологічної служби Плаксієнко І.Л.,  

            Психологічний профайлінг є напрямом психології, який вивчає методи виявлення викривленої (спотвореної) або прихованої (замовчуваної) людиною інформації.

             Семінар відкрила в.о. директора Полтавського центру дистанційного навчання МАУП, к.філософ. н. Горгота О.Б., яка ознайомила присутніх з історією виникнення профайлінгу та роботами засновника цього напряму психології Пола Екмана. Вона підкреслила, що потреба в розвитку  психологічного профайлінгу є очевидною, тому що в сучасному суспільстві дуже важливо вміти оцінювати достовірність інформації в усіх сферах  діяльності: політиці, бізнесі, управлінні тощо.

 

           З середииі ХХ століття Ізраїль й Сполучені Штати Америки  успішно застосовувати профайлінг в юриспруденції та діяльності спецслужб. Зараз існує багато різновидів психологічного профайлінгу: страховий, бізнес-профайлінг, кадровий, антитерористичний, банківський, сімейний, митний, медичний та ін. Бізнес –профайлінг, наприклад,  ефективний  при прийомі персоналу на роботу, проведенні службових розслідувань, укладанні вигідних контрактів. Психологічний профайлінг пропонує методи уникнення конфліктних ситуацій, попередження витоку важливої комерційної інформації. 

                    Учасниками семінару було заслухано доповіді щодо професійних особливостей роботи профайлерів.  Основним об’єктом спостереження психологів-профайлерів є вербальні та невербальні зовнішні елементи поведінки досліджуваного: слова, інтонації голосу, прояви емоцій, жести, міміка, почерк, поза, хода, напруженість тіла, частота дихання та багато інших. 

            Психологічний профайлінг – це і професія, і мистецтво. Учасники семінари мали смогу перевірити свої здібності як професійних профайлерів в експериментально розіграній ситуації «Виявлення терориста в аеропорту».

            При підведенні підсумків семінару всі учасники підтримали пропозицію щодо налагодження подальшої наукового співробітництва, творчої співпраці психологів в напрямку розвитку психологічного профайлінгу в Україні. 

Мітки: 

Діяльність: