Публічний виступ менеджера: результат і задоволення

Успішний менеджер має володіти технікою безпосереднього контакту з людьми не тільки на індивідуальному, але й на масовому рівні. Саме тому значна увага в підготовці студентів спеціальності Менеджмент приділяється оволодінню навичками публічного виступу.

19 травня за ініціативи асистента кафедри менеджменту Олени Лопушинської серед студентів спеціальності Менеджмент (група 42) у рамках взаємодії зі стейкхолдерами, а також вивчення навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» у дистанційному режимі проведено конкурс на кращій публічний виступ. Члени журі – провідні фахівці зі сфери управління, комунікацій та PR міст Києва та Полтави.

Стейкхолдери зауважили, що для менеджера комунікативні навички і володіння мистецтвом публічних виступів є надзвичайно важливими. Роботодавці гідно оцінили виступи всіх учасників, відзначили змістовність доповідей, аргументацію (роздум – доказ), відсутність мовних помилок. Проте звернули увагу на недоліки, наявні у виступах багатьох учасників: відсутність чіткої структури публічного виступу й неефективне застосування методів привернення уваги слухачів, невербальних засобів спілкування.  

На думку фахівців, усі роботи були підготовлені на високому рівні, містили креативний складник. Кращим виступом визнано доповідь студентки 4 курсу спеціальності Менеджмент Юлії Борисенко.

Стейкхолдери висловили зацікавлення у подібній співпраці, яка поліпшує якість вищої освіти і наближає її до професійних стандартів на ринку праці. Студенти отримали корисний досвід, у результаті якого удосконалили навички публічного виступу.

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: