Результати першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції»

За результатами першого етапу ІІ туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2017-2018 н.р. галузева конкурсна комісія розглянула 94 подані наукові роботи від 118 авторів та здійснила їх рецензування. За результатами рецензування було сформовано рейтинговий список наукових робіт.
Галузева конкурсна комісія прийняла рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію  і можуть претендувати на нагородження дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня.
У цілому, галузева конкурсна комісія відмітила достатньо високий науковий рівень робіт, поданих на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції».
Полтавська державна аграрна академія запрошує авторів найкращих наукових робіт, які успішно пройшли етап рецензування, а також їх наукових керівників на Підсумкову науково практичну конференцію для захисту своєї роботи 20 квітня 2018 р.
Регламент наукової доповіді та захисту роботи:
- на наукову доповідь з акцентом на представлення основних теоретичних та практичних результатів свого дослідження студенту надається до 5 хв.;
- наукова доповідь має супроводжуватися ілюстративним матеріалом у виді презентації до 12 слайдів;
- захист роботи у формі відповідей на запитання членів конкурсної комісії до 10 хв.

Критерії оцінювання наукової доповіді та захисту роботи:
- обґрунтування актуальності обраної проблематики дослідження, визначення мети та завдань проведеного дослідження;
- визначення та обґрунтування основних теоретичних положень роботи, формулювання її наукової новизни;
- визначення та обґрунтування практичної значущості результатів проведеного дослідження;
- логічність та структурованість доповіді;
- наявність та якість ілюстративних матеріалів до доповіді (презентації);
- відповіді на запитання членів комісії, при яких враховуються повнота та аргументованість відповіді.

Програма конференції:
9:00 - 10:00 – реєстрація учасників (обов’язково мати при собі: паспорт, студентський квиток)
10:00 - 10:30 – урочисте відкриття конференції
10:30 - 13:00 – наукові доповіді та захист робіт
13:00 - 14:00 – обідня перерва
14:00 - 15:30 – продовження захисту робіт
15:30 - 16:30 – зустріч з представниками Студентської ради ПДАА,  майстер-класи,  підведення підсумків захисту наукових робіт
16:30 - 17:00 – урочисте нагородження переможців конкурсу