Результати першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2020-2021 н.р

За результатами першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2020/2021 н. р. галузева конкурсна комісія розглянула 118 поданих наукових робіт від 192 авторів і рецензувала їх. За результатами рецензування було сформовано рейтинговий список наукових робіт.

Галузева конкурсна комісія прийняла рішення про визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову відеоконференцію і можуть претендувати на нагородження дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів і грамотами.

Загалом галузева конкурсна комісія відмітила достатньо високий науковий і практичний рівень робіт, поданих на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції».

Полтавська державна аграрна академія запрошує авторів найкращих наукових робіт, які успішно пройшли етап рецензування,  на підсумкову відеоконференцію для захисту наукової роботи 21 квітня 2021 року.

 

Регламент наукової доповіді та захисту роботи:

  • на наукову доповідь для представлення основних теоретичних і практичних результатів свого дослідження здобувачу вищої освіти надається до 5 хв;

  • наукова доповідь має супроводжуватись ілюстративним матеріалом у вигляді презентації до 8 слайдів;

  • захист роботи у формі відповідей на запитання членів конкурсної комісії – до 5 хв.

 

Критерії оцінювання наукової доповіді та захисту роботи:

  • обґрунтування актуальності обраної проблематики дослідження, визначення мети та завдань проведеного дослідження;

  • визначення та обґрунтування основних теоретичних положень роботи, формулювання її наукової новизни;

  • визначення та обґрунтування практичної значущості результатів проведеного дослідження;

  • логічність і структурованість доповіді;

  • наявність і якість ілюстративних матеріалів до доповіді (презентації);

  • відповіді на запитання членів комісії (враховуються повнота,  спрямованість і аргументованість відповіді).

 

 

Програма конференції:

10:00 - 10:30 – урочисте відкриття конференції

10:30 - 13:30 – наукові доповіді та захист робіт

16:00 - 17:00 – урочисте нагородження переможців конкурсу

 

 

Рейтинговий список

Наукові роботи

Список запрошених

Рецензії

 

 

 

 

 

Аудиторія: 

Мітки: