Результати практичної підготовки студентів 2 та 3 курсів спеціальності 052 Політологія

Здобувачі вищої освіти 2 та 3 курсів спеціальності 052 Політологія факультету обліку та фінансів завершили проходження практики.
Метою навчальної практики студентів 2 курсу є засвоєння теоретико-методологічних основ загальної теорії політики для глибшого розуміння специфіки політичної сфери та її значимості для стабільного розвитку суспільства.
Протягом практичної підготовки, яка відбувалася в дистанційній формі, студенти не лише поглиблювали теоретичні знання, набуті під час лекцій та семінарських занять, а й набували  навички роботи у політичних і громадських організаціях, органах влади, ЗМІ, розвивали аналітичні вміння, опановували технології практичної політичної діяльності. Також майбутні політологи виконували творчі завдання, пов’язані з аналізом політичних процесів, підготовкою проєктів, аналітичних записок.
Підсумком навчальної практики студентів 2 курсу стала підготовка колективного проєкту «Постпандемійний світ та Україна очима молоді».
Студенти 3 курсу спеціальності 052 Політологія факультету обліку та фінансів вперше проходили виробничу практику «Технологія політичної діяльності». Базою практики був Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації. Робота майбутніх політологів була спрямована для досягнення мети – сформувати у здобувачів вищої освіти комплексу умінь і навичок з технологій політичної діяльності, прийняття практичних політичних рішень на різних рівнях.
Керівники практики від бази практики надали можливість студентам ознайомитись зі структурою Департаменту, функціональними обов’язками його працівників, документацією, взяти участь у заходах облдержадміністрації.
Протягом практичної діяльності здобувачі вищої освіти спеціальності 052 Політологія фактично стали працівниками Департаменту. Вони виконували наступне коло роботи: аналізували інформаційні заходи облдержадміністрації, процеси підготовки проєктів управлінських рішень, досліджували принципи інформаційного забезпечення діяльності органів влади, принципи взаємодії облдержадміністрації з громадськістю, готували інформаційні повідомлення про святкування Дня Конституції України та відзначення 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України. Паралельно майбутні політологи брали участь у підготовці аналітичних матеріалів для Департаменту.
Студент 3 курсу Олег Кекало був відряджений до Шишацької райдержадміністрації. Він ознайомився з роботою Апарату райдержадміністрації, принципами документообігу та підготовки проєктів управлінських рішень, діяльністю консультативно-дорадчих органів РДА. Також студент взяв участь у вебінарі «Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з громадськістю. Європейська та євроатлантична інтеграція України».
Попереду у здобувачів вищої освіти тривала і копітка робота – написання звітів, у яких вони мають узагальнити знання і навички, отримані під час практичної діяльності, підготувати проєкти, визначити проблеми, які виникли під час практичної підготовки та запропонувати рекомендації щодо вдосконалення проходження виробничої практики в майбутньому.
Дякуємо керівництву Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації за надану можливість студентам 3 курсу отримати навички професійної політичної діяльності!