Результати Всеукраїнської конференції 17 - 18 листопада

17-18 листопада 2016 р. на базі Полтавської державної аграрної академії відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні».

До участі у конференції залучилися 105 науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, що представляли 15 ВНЗів з усієї України:

1. Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»;
3. Житомирський державний технологічний університет;
4. Запорізький національний університет у м. Мелітополі;
5. Київський національний торговельно-економічний університет;
6. Київський національний університет технологій та дизайну;
7. Національна академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ);
8. Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
9. Національний університет водного господарства та природокористування, (м. Рівне);
10. Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ;
11. Полтавська державна аграрна академія;
12. Таврійський державний агротехнологічний університет;
13. Харківський державний університет харчування та торгівлі;
14. Харківський інститут бізнесу і менеджменту;
15. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут.

Організатором конференції ‒ кафедра економічної теорії та економічних досліджень факультету обліку та фінансів ПДАА. Організаційний комітет конференції складають провідні науковці академії.

На конференцію була подано 88 тез доповідей, що розглядались у п’яти секціях:

- «Теоретичні аспекти розвитку економічних систем в сучасних умовах»;
- «Фінансово-аналітичне забезпечення макроекономічного розвитку України»;
- «Актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи обліку та статистики»;
- «Соціально-економічний розвиток регіонів: вітчизняний та зарубіжний досвід»;
- «Стратегія розвитку та державне регулювання соціально-економічного розвитку України».

За результатами роботи конференції сформовано збірник: Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 2016 р. ‒ Полтава, 2016. ‒ 286 с.

Учасники науково-практичної конференції ознайомившись із доповідями провідних фахівців у галузі економіки, менеджменту, фінансів, кредиту та бухгалтерського обліку; обговоривши теоретичні і практичні проблеми сучасної економічної парадигми та стратегічні завдання соціально-економічної політики України; усвідомлюючи кризовий стан, в якому знаходиться національна економіка, гостроту проблем, пов’язаних з низькою ефективністю функціонування в Україні всіх галузей народного господарства, необхідністю розробки стратегії соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні ухвалили резолюцію.

1. Збірник

2. Резолюція

3. Пресреліз конференції