Співпраця з Мачухівською територіальною громадою заради якості освіти

9 червня 2021 року відбулася церемонія підписання Меморандуму про співробітництво, організацію відносин і забезпечення проходження практики здобувачами вищої освіти між Полтавською державною аграрною академією та Мачухівською сільською радою Полтавського району.

У заході взяли участь ректорка ПДАА Аранчій Валентина Іванівна, сільський голова Мачухівської територіальної громади Білокінь Валерій Васильович, перший проректор ПДАА Галич Олександр Анатолійович, директорка навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій ПДАА Світлична Алла Василівна, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування ПДАА Лозинська Тамара Миколаївна.

Предметом Меморандуму є сприяння розвитку освіти та науки в регіоні, реалізація науково-освітніх програм і проєктів розвитку, підвищення соціального іміджу сторін і на цій основі найбільш повне задоволення їхніх потреб у виконанні спільних завдань з підготовки кадрів для публічної сфери.

Співробітництво між Полтавською державною аграрною академією та Мачухівською сільською радою являтиме собою розроблення, впровадження сучасних форм і методів навчання, сприяння практичному здійсненню міжнародних, загальнодержавних і регіональних програм, спільну участь у розроблені та реалізації проєктів місцевого розвитку, підготовку науково-практичних конференцій та інших аналогічних заходів, спільні дії щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, видання та розповсюдження навчально-методичних розробок тощо.

Наголосимо, що голова Мачухівської сільської ради Полтавського району Білокінь Валерій Васильович і посадовець ради, аспірантка кафедри Шерстюк Любов Миколаївна вже зробили значний внесок в освітню діяльність кафедри публічного управління та адміністрування, долучившись до формування та вдосконалення освітніх програм усіх рівнів зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (участь у робочих групах і розширених засіданнях кафедри), до організації виїзних занять і гостьових лекцій під час навчальних практик, надання бази для проходження виробничої практики, підтримки науково-практичних конференцій.

 

Аудиторія: 

Діяльність: