Участь працівників психологічної служби ПДАА у Міждисциплінарній науково-практичній конференції «Цивілізація. Прогрес. Нові виміри»

Відбулась Міждисциплінарна науково-практична конференція «Цивілізація. Прогрес. Нові виміри», на якій були представлені наукові дослідження, практичні і філософські спостереження широкого кола міждисциплінарних та мультидисциплінарних проблем (Київ 15 червня 2018р.). Мета конференції - модернізація існуючих стратегій в плануванні майбутніх змін у суспільстві, формування інноваційних технологій у роботі та управлінні дослідницькими, вищими навчальними та науковими установами.

В конференції прийняла участь практичний психолог психологічної служби ПДАА, доц. Плаксієнко І. Л. з доповіддю «Особливості формування соціально-психологічної готовності здобувачів вищої освіти до професійної діяльності», в якій узагальнено досвід виховної роботи психологічної служби академії на основі впровадження корекційно-розвивальних програм з забезпечення соціально-психологічної готовності здобувачів вищої освіти до майбутньої професії. 

Безсумнівно, обмін результатами наукових досліджень на стику наук має стати підґрунтям для успішного соціального та культурного-освітнього розвитку країни, а наукові пошуки сприятимуть розвитку нашої демократичної держави, інтеграції та модернізації вітчизняної вищої освіти.

Мітки: