Участь представників факультету ПІГ у науково-методичному семінарі

Представники факультету підготовки іноземних громадян узяли участь у науково-практичному семінарі «Інтернаціоналізація освітньої діяльності закладів вищої освіти в Україні», який відбувся на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Важливі проблеми інтегрованості вишів України у світовий науково-освітній простір, всебічної інтернаціоналізації та формування іміджу високорейтингових українських закладів вищої освіти за міжнародно визнаними критеріями, у тому числі і проблеми збільшення кількості англомовних програм освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та наукового ступеня PhD, а також навчання іноземних студентів та аспірантів, було піднято у виступах Шаповалової О. О., директора Українського державного центру міжнародної освіти; Якименка М. О., заступника начальника Управління міграційної служби України в Полтавській області; Атаманчук І. І., менеджера з програм мобільності Національного Еразмус+ офісу в Україні;  Онищенка В. О., ректора ПНТУ імені Ю. Кондратюка; Сівіцької С. П., проректора з наукової та міжнародної роботи; представників українського студентства та іноземних громадян, що навчаються в технічному університеті. Полтавську державну аграрну академію представляла старший викладач кафедри української та російської мов факультету підготовки іноземних громадян, в. о. декана факультету Токуєва Н. В.

Діяльність: