Участь психологічної служби ПДАА у Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні питання медицини і біології"

Представники психологічної служби ПДАА Плаксієнко І.Л. та Шупта І.М.  прийняли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання медицини і біології", яка проводилась з  30.05. до 1.06.2017 р. на базі кафедри біології та основ здоров'я людини Полтавського націонаного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка.
Співорганізатори заходу ‒ Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,  Pharmaceutical Company's World Medicine (GreatBritain), World Medicine (Georgia), World Medicine (Moldova), World Medicine (Belarus). Цей науковий форум об'єднав інтелектуальну еліту в галузі медицини та педагогіки з 18 провідних наукових та освітніх закладів України, а також  Грузії, Молдови, Азербайджану, Великобританії (близько 200 науковців).

На секційних засіданнях крім суто медичних аспектів здоров'я людини було розглянуто вплив стану навколишнього середовища та економічного розвитку суспільства на здоров'я людини, психічна та духовна складові здоровя людини,  роль лікувальної фізичної культури в підтриманні фізичного та психічного здоровя, складові здорового способу життя, концептуальні засади валеологічної освіти як запоруки формування фізичного та  психічного здоров’я студентів, моделювання здоров’язбережувальних технологій в системі освіти.  Доповіді систематизовано в збірнику матеріалів конференції.

В підсумках конференції відзначено, що згідно «Національної доктрини освіти України у ХХІ столітті» стратегічним завданням освіти є виховання освіченої, творчої особистості, всебічний розвиток людини, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. Тому обов’язковим компонентом національної системи освіти мають бути надбання знань та практичних навичок з формування, збереження та зміцнення здоров’я. Заплановано співробітництво психологічної служби ПДАА і кафедри біології та основ здоров’я людини ПНПУ з питань  впровадження оздоровчих технологій в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів.