Урочисте вручення сертифікатів користувачів інформаційної системи «Soft.Farm» при успішному складанні екзамену з дисципліни «Інформаційні технології в агрономії»


4 жовтня 2018 року в центрі підготовки користувачів інформаційної системи «Soft.Farm», що діє при ПДАА на кафедрі інформаційних систем та технологій, відбулося урочисте вручення сертифікатів на право застосування та впровадження on-line системи, заснованої на «хмарних технологіях», групі ЗВО за освітньою програмою «Еколого-економічне рослинництво» освітнього ступеню Магістр спеціальності 201 Агрономія.

Протягом навчального семестру в курсі вивчення дисципліни «Інформаційні технології в агрономії» студенти під керівництвом доцента кафедри Уткіна Ю. В та професора Копішинської О. П. одночасно із вивченням теоретичного матеріалу набули практичних навичок по роботі в середовищі ІС «Soft.Farm» – БЕЗКОШТОВНОЇ on-line системи планування, обліку та аналізу діяльності аграрних підприємств, що займаються рослинництвом та тваринництвом.Вже стало доброю традицією, що по завершенні вивчення дисципліни, при умові виконання практичної частини дисципліни та успішного складання іспиту, студенти отримують сертифікати користувачів ІС «Soft.Farm» встановленого зразка за підписом генерального директора ТОВ «Кварт-Софт» Кондратюка Сергія Івановича.
Вручення відбулося в урочистій атмосфері. З привітальним словом виступили перший проректор ПДАА, професор Писаренко Павло Вікторович, заступник декана факультету агротехнології та екології, декан економіки та менеджменту. До привітального слова був запрошений директор з перспективного розвитку ТОВ «Кварт-Софт» Кондратюк Микола Іванович в режимі відеоконференцзв’язку.
Зокрема, проректор Полтавської державної аграрної академії, професор Писаренко Павло Вікторович зазначив, що в умовах все зростаючих потреб ринку праці, конкуренції між підприємствами агропромислового комплексу

адміністрація академії робить усе можливе, щоб студент, виходячи за її стіни, був максимально підготовлений до реальних умов трудової діяльності. Так, 12 жовтня 2016 року в цій аудиторії за участю представників аграрних підприємств та розробників комп’ютерного програмного забезпечення проводилося засідання першого Круглого столу «ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ»,
у рамках якого і був створений центр підготовки користувачів інформаційної системи «Soft.Farm».
Цьогорічні випускники стали вже третім потоком, які пройшли курс підготовки для роботи в цій інформаційній системі у межах вивчення дисципліни та отримали відповідні сертифікати. Поза сумнівом, вони стануть корисним доповненням до магістерського диплому за отриманою спеціальністю та сприятимуть підвищенню вашої конкурентоспроможності на ринку праці.
Заступник декана факультету агротехнології та екології, к.с-г.н., доцент Ляшенко Віктор Васильович.

Захід такого формату на факультеті проводиться не вперше. Сьогоднішній фахівець повинен володіти не лише суто професійними знаннями й навичками, але й уміти застосовувати засоби автоматизації обробки інформації.
За результатами роботи за минулі роки робота центру з підготовки сертифікованих користувачів «Soft.Farm» є досить ефективною і в напрямках фізичного втілення ідей роботи з хмарними обчисленнями, і в напрямку доступності особистих консультацій викладачів, які впроваджують ці технології, і з метою  підвищення іміджу академії в конкурентному середовищі, в якому відстоюються рейтинги багатьох аграрних навчальних закладів.

Декан факультету економіки та менеджменту к.е.н., доцент Галич Олександр Анатолійович

Кафедра інформаційних систем та технологій займає особливе місце в структурі ПДАА і з кожним роком підтверджує роль провідника інновацій у сфері застосування в навчальному процесі найсучасніших інформаційних систем і технологій. Вони одночасно є і самостійним об’єктом вивчення, і засобом навчання іншим дисциплінам професійної підготовки за всіма напрямками, по яким ведеться підготовка фахівців для агропромислового комплексу. Досягнення рівня сертифікованого користувача однієї з найсучасніших інформаційних систем для АПК є цьому яскравим підтвердженням. Вважаю, що плідна робота викладачів кафедри з підготовки користувачів ІС «Soft.Farm», а особливо магістрів спеціальності «Агрономія», допоможе вам стати конкурентоспроможними на ринку праці.
Завідувач кафедри інформаційних систем та технологій к.т.н., доцент Уткін Юрій Вікторович

Діяльність нашої кафедри, як завжди, спрямована на пошук інноваційних програмних продуктів, які мають перспективу впровадження на аграрних підприємствах та можливості використання їх у начальному процесі. На сьогодні ви стали активними учасниками оригінального проекту тісної співпраці між науково-педагогічним персоналом та розробниками програмного забезпечення, які об’єднали свої зусилля задля подолання вами викликів сучасного економічного середовища.
Вивчивши курс дисципліни та склавши відповідну атестацію, ви сьогодні отримуєте сертифікати про визнання вас сертифікованими користувачами ІС «Soft.Farm». У реальному житті отримати сертифікат такої форми досить складно: отримати його можливо лише за власний кошт і за рахунок витрат власного часу. Вам надано альтернативний варіант: засвоївши теоретичні основи та набувши практичні навички роботи з системою в рамках дисципліни – ви його отримуєте безпосередньо в ПДАА. Список сертифікованих користувачів розміщено і постійно оновлюється у спеціальному розділі ІС «Soft.Farm». Тепер і ваші прізвища будуть відомі роботодавцям усієї України.

Професор кафедри інформаційних систем та технологій к.ф-м.н., доцент Копішинська Олена Петрівна

Хотілось би підкреслити, що сьогоднішній захід став можливим дійсно завдяки об’єднаним зусиллям багатьох учасників освітнього процесу, скерованим на досягнення поставленої мети. Високий науковий рівень, якість, сучасність, повнота навчально-методичного забезпечення дисципліни «Інформаційні технології в агрономії» є результатом наполегливої роботи професорсько-викладацького складу кафедри та його професіоналізму: оновлено лабораторний практикум, який увійшов до навчального посібника для спеціальності «Агрономія» з грифом навчального закладу, апробовано можливість використання ІС «Soft.Farm» в начальному процесі. Сам процес навчання був дуже цікавим, інформативно насиченим та сприяв підвищенню досвіду, як молодих майбутніх агрономів, так і викладачів у постійному вдосконаленні методи викладання даної дисципліни.
Даним результатам передував активний пошук та порівняльний аналіз низки аналогічних інформаційних систем, представлених на ринку програмного забезпечення, обговорення їх переваг і слабких сторін. Результати такої діяльності втілені в теоретичному та практичному розділах дисципліни, з якої ви завершуєте навчання.
Директор з перспективного розвитку товариства з обмеженою відповідальністю «Кварт-Софт» Кондратюк Микола Іванович:
«У першу чергу, хочу подякувати адміністрації академії в особі Валентини Іванівни, колективу кафедри інформаційних систем та технологій за надання студентам спеціальності «Агрономія» можливості пройти курс навчання та отримати практичні навички в роботі зі створеною нами ІС.
Також хочу відмітити, що ПДАА є одним із провідних ВНЗ, який розробив оригінальний системний підхід до впровадження розробленого продукту в навчальний процес підготовки фахівця–агронома.
Слова вдячності хочу висловити колективу кафедри, який аргументовано довів нам, як розробникам програмного продукту, що спільна діяльність із підготовки користувачів є необхідною ланкою на шляху всебічного вивчення можливостей системи та формування досконалих навичок роботи з нею.
І, безумовно, хочу привітати студентів із успішним складанням іспитів і отриманням сертифікату. Сподіваюсь, що значна частина матиме бажання та можливість застосувати нашу інформаційну систему в умовах реальних підприємств. Дозволю собі нагадати, що на нашому сайті вказані контакти розробника, за якими ви завжди можете отримати додаткову поточну консультацію. Ми завжди є відкритими до співпраці та врахуємо набуті вами в практичній роботі цікаві пропозиції, інноваційні підходи, що будуть сприяти розвитку цього програмного продукту, оскільки ніщо на сьогодні на є статичним та незмінним.

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність: