УВАГА!!!

Освітній процес у ПДАА в ІІ семестрі 2018 – 2019 н. р. розпочнеться згідно затверджених графіків навчального процесу та розкладів занять для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, які розміщені на офіційному сайті ПДАА https://www.pdaa.edu.ua/content/rozklad-zanyat.