Вчені з дев'яти країн обговорювали в Одесі актуальні проблеми інженерної механіки

На минулому тижні (22.05-24.05) в стінах Одеської державної академії будівництва та архітектури (ОДАБА) відбулась VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки». Обговорити питання міцності конструкційних матеріалів, будівельних та машинобудівних конструкцій, фундаментальних досліджень у механіці та біомеханіці з'їхалися провідні вчені з дев’яти країн світу: України, Білорусі, В'єтнаму, Греції, Ізраїлю, Ірландії, Китаю, Польщі та Росії (понад 300 учасників).

На конференції була представлена і Полтавська державна аграрна академія. Завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, д.т.н., проф. Горик О.В. та доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, к.т.н. Ковальчук С.Б. на пленарному засіданні конференції презентували доповідь на тему: «Точний розв’язок задачі пружного згину багатошарової балки під дією нормального рівномірного навантаження».

У представленій доповіді були висвітлені одні із останніх результатів досліджень виконаних на кафедрі загальнотехнічних дисциплін в рамках тематики «Дослідження механіки деформування стержнів композитної структури із плоскою віссю довільної форми» (ДР№ 0117U004519). Запропонований науковцями ПДАА підхід до визначення НДС багатошарових балок та отримані результати викликали значну зацікавленість аудиторії, яка ледь не переросла у жваву дискусію на пленарному засіданні.

Примітно, що у цьому році окремі матеріали конференції вперше будуть опубліковані швейцарським видавництвом Trans Tech Publications Ltd у вигляді наукового збірника, індексованого у наукометричній базі Scopus. До переліку відібраних до публікації матеріалів потрапила і стаття представників ПДАА.

Спеціально до відкриття конференції було приурочено презентацію, започаткованого ОДАБА у 2019 році, наукового журналу «Механіка і математичні методи», до редакційної колегії якого входить професор Горик О.В. До першого випуску даного журналу включена і стаття співробітників ПДАА: «Основний напружено-деформований стан багатошарового кругового кільця під дією взаємно протилежних нормальних сил» (автори Ковальчук С.Б., Горик О.В.).

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: