Відбулася первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми ТВППТ

У відповідності до Наказу МОН в Сумському національному агарному університеті  під головуванням завідувача кафедри розведення і генетики сільськогосподарських наук, доктора с.-г наук, професора Полтавської ДАА Войтенко С.Л. відбулася первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Комісією визнано високий рівень підготовки фахівців, включаючи іноземних студентів, наявність обладнаних кабінетів та лабораторій, виданих посібників і іншої наукової і методичної літератури, можливість здобувачів вищої освіти ознайомлюватися із сучасними автоматизованими системами галузі тваринництва, мати змогу використовувати живих корів, коней, свиней, овець, кіз, птицю  та інші види тварин, які утримуються на території університету в навчальній лабораторії, під час вивчення відповідних дисциплін.

В лабораторії аквакультур


В лабораторії виробництва молока і яловичини


В бібліотеці СНАУ

Факультети: 

Аудиторія: 

Діяльність: