Відбувся міжкафедральний круглий стіл «Сучасні підходи до якості та безпечності сировини та готової продукції на підприємствах харчової промисловості»

26 листопада 2019 року в рамках трьохсторонньої зустрічі відбувся міжкафедральний круглий стіл «Сучасні підходи до якості та безпечності сировини та готової продукції на підприємствах харчової промисловості». Організатори проведення круглого столу – викладачі кафедри харчових технологій – к.т.н., доцент Будник Н.В. і к.т.н., доцент Кайнаш А.П. та викладачі кафедри підприємництва і права – к.т.н., доцент Калашник О.В. і к.пед.н., доцент Мороз С.Е.

 

У роботі круглого столу взяли участь начальник науково-дослідного центру випробування харчової продукції ДП «Полтавастандартметрологія» Ремізова Надія Леонідівна, головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби в Полтавській області Катеринчук Наталія Миколаївна, начальник ковбасного цеху ФОП «Венгровський В.В.» Венгровська Карина Василівна, завідувач виробничо-технологічної лабораторії ТОВ Агрофірми «Маяк» Литвиненко Владислав Анатолійович, маркетолог ТОВ Агрофірми «Маяк» Іщенко Наталія Вікторівна, завідувачі згаданих вище кафедр – д.е.н., професор Махмудов Х.З., к.с-г.н., доцент Тендітник В.С., декан факультету економіки і менеджменту к.е.н., доцент Галич О.А. і декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва д.с.-г.н., професор Поліщук А.А., а також здобувачі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 Харчові технології та здобувачі вищої освіти освітнього ступеня магістр спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

 

На засіданні круглого столу обговорювалися ключові аспекти продовольчої безпеки країни, серед яких одним з найважливіших є виробництво продуктів харчування, які б задовольняли вимоги показників якості й безпечності. Проаналізовано ситуацію з якістю і безпечністю харчової продукції, що реалізується на ринках країни, систематизовано основні загрози та небезпеки, пов’язані зі споживанням неякісних і небезпечних харчових продуктів. Розкрито проблеми формування національної системи технічного регулювання у сфері якості й безпечності харчової продукції, обґрунтовано основні напрями і важелі, запровадження яких сприятиме посиленню захисту життя й здоров′я населення, довкілля і прав споживачів.

 

Катеринчук Н.М. виступила з доповіддю «Вимоги сучасного харчового законодавства та впровадження системи НАССР на потужностях операторів ринку». Доволі змістовно презентували та відповідали на питання присутніх представники ТОВ Агрофірми «Маяк» та ФОП «Венгровський В.В.», пропонували студентам проходити практику саме на їхніх підприємствах. На всі питання аудиторії стосовно освоєння та впровадження нових методів дослідження та контролю харчової продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності відповіла Ремізова Надія Леонідівна.

 

Активну участь у дискусії брали студенти, їх цікавили питання впровадження нового закону про зміни в маркуванні харчових продуктів. Викладачі обмінювалися досвідом з представниками переробних підприємств, черпали для себе багато нового з доповідей і виступів працівників контролюючих органів. Результат проведення круглого столу – домовленості про подальшу співпрацю, спільні наукові публікації та ін. Загалом круглий стіл пройшов у дружній та затишній атмосфері, мав плідні результати та справив на всіх присутніх приємне враження.

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: